Rotterdam International Duet Choreography Competition (RIDCC)

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 25.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 25.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Discipline

Dans

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Raad is positief over de aanvraag van het Rotterdam International Duet Choreography Competition (RIDCC). Het dansconcours richt zich op een competitie in duetten en stelt daarmee beginnende choreografen in staat om met een substantieel budget een professionele choreografie te maken. De Raad vindt het een prestatie dat de organisatie in korte tijd veel ‘danspartners’ heeft gemotiveerd aan te haken en choreografen die een Partner Award winnen, in staat stelt een onderzoeks- of makerstraject te volgen.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert RIDCC een subsidie van € 25.000 te verlenen, onder de voorwaarde dat de organisatie voldoende financiering uit andere bronnen verwerft, vooral wanneer de bijdrage van Droom en Daad minder zou worden of wegvallen.

De Raad zou graag zien dat RIDCC de gelegenheid krijgt om in de komende periode met de structurele subsidie van Rotterdam als vliegwiel andere fondsen aan te spreken. Ook is de Raad van mening dat dit initiatief duidelijk tegemoet komt aan de behoefte van de danssector, en daarom allereerst gedragen moet worden door de sector. De spin off van het ambitieuze festival voor de stad, de ambitie van de organisatie en de toename van randactiviteiten geven de Raad het vertrouwen dat sponsoring van het RIDCC zeker haalbaar is.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Stichting MiMa presenteert Rotterdam International Duet Choreography Competition (RIDCC).

RIDCC zet in Rotterdam choreograferen internationaal op de kaart. Met het jaarlijkse concours in Theater Rotterdam presenteert RIDCC een breed scala aan duet choreografieën van een hoog niveau uit de hele wereld. Ieder jaar ontvangt RIDCC ongeveer 300 inzendingen uit circa 56 landen wereldwijd.

Dankzij deze wedstrijd, met de prijzen die worden aangeboden door verschillende gerenommeerde dansgezelschappen en -instellingen, krijgen nieuwe choreografen de kans om zich verder te ontwikkelen door te integreren in de professionele danswereld.

De competitie stelt choreografen in staat zich te presenteren aan een jury met professionals uit de nationale en internationale danssector. Het biedt hun ook de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen met dansprofessionals, programmeurs, collega’s en het publiek. Het concours zorgt voor internationale artistieke uitwisseling en integratie onder makers, niet alleen doordat zij met elkaar in contact komen, maar ook door het randprogramma.

Het idee voor dit concours is ontstaan bij Maya Roest en Mischa van Leeuwen. Maya en Mischa zijn twee ervaren dansers die bij Scapino Ballet Rotterdam een prachtige carrière op topniveau hebben. Onder aansporing van de directie van Scapino werd een organisatie met ervaren professionals vormgegeven om het idee voor het concours verder uit te werken tot een plan en het tot uitvoering te brengen. RIDCC blijkt een groot succes en heeft zich de afgelopen jaren in een hoog tempo ontwikkeld tot een Rotterdams platform voor choreografie dat gedragen wordt door de sector en het publiek.

RIDCC heeft partners gezocht en gevonden, het is een concours geworden waar grote gezelschappen als Het Nationale Ballet en Scapino Ballet Rotterdam zich bij willen aansluiten en in geloven. De Rotterdamse danssector heeft zich aangesloten, RIDCC zorgt voor een mooi gesprek en verbinding tussen deze partijen en biedt de sector zowel lokaal, nationaal en internationaal vernieuwing.

Het publiek, zowel professionals als liefhebbers, krijgt bij RIDCC de mogelijkheid om een nieuwe generatie choreografen van over de hele wereld aan het werk te zien. Tijdens de finale wordt bovendien een publieksprijs uitgereikt, waardoor het publiek effectief een stem krijgt in de competitie.

Het publiek wordt via de randprogrammering nauwer betrokken bij de competitie en het proces van choreograferen. Er is randprogrammering voor deelnemers, (semi)professionals en studenten.

Beoordeling van de aanvraag

Het Rotterdam International Duet Choreografie Competition (RIDCC), een initiatief van twee dansers van het Scapino Ballet, Maya Roest en Mischa van Leeuwen, bestaat inmiddels twee jaar. De organisatie wil het concours ontwikkelen tot een wereldwijd platform voor makers om zich te ontplooien en te vestigen in zowel de Rotterdamse, nationale- als internationale dansscene. Het concours beoogt meer te zijn dan een competitie en organiseert in dat kader ook een randprogrammering. De Raad vindt het een prestatie dat in korte tijd veel Rotterdamse danspartners zich hebben aangesloten bij het concours en dat landelijke BIS-gezelschappen geïnteresseerd zijn. De Raad merkt op dat de Rotterdamse urban scene wel wat duidelijker in beeld gebracht kan worden. De keuze voor een competitie in duetten is uniek in de wereld en geeft choreografen volgens de organisatie een gelijkwaardig uitgangspunt.

Artistieke kwaliteit
De Raad heeft vertrouwen in hoe een pre-jury en een onafhankelijke jury, specialisten op het gebied van choreografie, talent beoordeelt op vaardigheden, authenticiteit en zeggingskracht. Het jonge concours toont zich volwassen hoe het internationaal event weet te organiseren. De artistieke leiding denkt goed na over de strategie om met verschillende prijzen zoveel mogelijk kansen te creëren voor jonge choreografen. Het concours biedt het winnende duet een XL Production Award van € 100.000, tot 2020 beschikbaar gesteld door de Stichting Droom en Daad.

De ervaring leert echter dat de winnende choreograaf een grote prestatie- en productiedruk ervaart, waardoor RIDCC de grip verliest op de realisatie van de Award. Ook kreeg de hoogte van het bedrag kritiek van een aantal stakeholders. RIDCC wil de prijs herijken en gaat daarover in gesprek met Stichting Droom en Daad. Naast de hoofdprijs zijn er flink wat zogenaamde Partner Awards die bestaan uit een makers- of onderzoekstraject, gefinancierd door de deelnemende Rotterdamse partners en Club Guy en Roni uit Groningen. De Audience Award waarbij het publiek niet alleen kiest, maar ook doneert en dus participeert, noemt de Raad een feestelijk pluspunt.

Positie culturele veld
Het concours onderscheidt zich met deze internationale activiteit in Rotterdam en heeft in korte tijd een plek weten te veroveren in het culturele veld, dankzij het draagvlak van datzelfde veld. Landelijk timmert RIDCC aan de weg door het netwerk in de volle breedte aan te spreken. De organisatie grijpt het internationale karakter van de discipline dans aan om het internationale karakter van Rotterdam sterker op de kaart te zetten.

In Nederland is RIDCC het enige dansconcours. De betekenis ervan voor de ontwikkeling van de dans in Rotterdam is nog niet duidelijk geschetst, hoewel Award-winnende choreografen nu al een plek vinden bij de verschillende Rotterdamse partners Theater Rotterdam, Scapino Ballet, Conny Janssen Danst, Codarts, Dansateliers en Maas theater en dans. Het concours is zo in elk geval in de eigen sector verankerd.

Cultureel aanbod
Het animo om deel te nemen aan de competitie is groot. De winnende choreograaf 2018 gaat in 2020/2021 met de voorstelling Free at Last op tournee, als onderdeel van het programma van het Scapino Ballet. RIDCC wil het aantal randactiviteiten in de komende periode sterk uitbreiden, zodat het concours zich kan ontwikkelen tot een festival tot in de haarvaten van de stad. Het randprogramma is gevarieerd en bestemd voor zowel voor professionals als liefhebbers. Samen met het mbo-dans biedt RIDCC een educatief programma op maat aan. Op het gebied van talentontwikkeling stelt de organisatie zich tot taak nieuwe generatie choreografietalent te signaleren. RIDCC wil zich ontwikkelen tot een event met een spraakmakend concours met veel deelnemers, zowel dansers als het publiek, en met een grote aantrekkingskracht op jonge cultuurliefhebbers die niets willen missen van de glans en glamour rond de dans, die dus last hebben van Fear of Missing Out (FOMO).

De inrichting van de organisatie bestaat naast de oprichters Van Leeuwen en Roest, beiden ook actief als dansers bij Scapino, uit een team van freelancers die parttime verbonden zijn aan het concours. De organisatie is lean and mean en zet de expertise van de danswereld efficiënt in. Scapino Ballet en Theater Rotterdam faciliteren RIDDC.

Fair Practice Code
De naleving van de Fair Practice Code is voor de RIDCC als niet-producerend dansgezelschap niet echt aan de orde. Het kernteam en de freelancers ontvangen redelijke tot goede uurtarieven, de jurering wordt gehonoreerd en de deelnemers die geen inschrijvingsgeld betalen, worden deels vergoed in reis-en verblijfkosten, een unicum in het concours wezen. De Raad waardeert dat RIDCC gastvrijheid hoog in het vaandel voert en de organisatie doet er alles aan deelnemers en bezoekers een onvergetelijke ervaring mee te geven.

Financieringsmix
De bijdrage van stichting Droom en Daad stopt na 2020. De beoogde financieringsmix is weliswaar evenwichtig en voorziet een toename van de publieksinkomsten en bijdrage van partners. De toename van het bedrag voor sponsoring is reëel begroot. De relatief hoge bijdrage van private fondsen vormt een onzekere factor. RIDCC is actief op zoek naar sponsors, onder andere door Rotterdam te branden als een internationale, gastvrije stad, en zoekt vooral de verbinding met start ups in de stad die zich mogelijk aangetrokken voelen door de energie die RIDCC wil uitstralen. De Raad heeft vertrouwen in deze strategie die past bij een jong en ambitieus concours met een groot draagvlak.

RIDCC bereikt met het concours choreografen met verschillende nationaliteiten en culturele achtergronden en zoekt bewust naar makers die de traditionele grenzen doorbreken en inclusief werken. Bij de samenstelling van de jury is rekening gehouden met een expertise qua dansstijlen en achtergronden. De Raad vindt het van belang dat de betrokkenheid van de (Rotterdamse) urban dans toeneemt en adviseert RIDCC om actief de verbinding te zoeken met de scene in de stad. Het criterium dat deelnemers een achtergrond in academische dans hebben of professioneel werkzaam zijn, kan voor urban makers een barrière vormen.

Publiek
Het huidige publiek bestaat voornamelijk uit professionals en dansliefhebbers, onder de ‘stadse alleseters’ en de ‘elitaire kunstminnaars’ vindt RIDCC de meeste bezoekers. Een interessante toekomstige doelgroep zouden ‘stedelijke toekomstbouwers’ kunnen zijn. Het bezoekersaantal van duizend kan verdubbelen, als de grote zaal in gebruik wordt genomen. De Raad is benieuwd of het RIDCC ook bij nieuwe publieksgroepen het FOMO-gevoel weet op te wekken.

Personeel
Onder de vijf freelancers is inclusiviteit geen expliciet aandachtspunt. De pre-jury en jury kennen wel een diverse samenstelling.

De innovatieve kracht van het concours beperkt zich tot het tonen van duet-choreografieën uit de hele wereld. Dansgezelschappen blijven zo op de hoogte van nieuw talent. RIDCC werkt op die manier voor jonge choreografen en gezelschappen, maar ook als een platform voor ontdekkingen, nieuwe mogelijkheden en opdrachten. De samenwerkingsplannen en sponsorplannen zijn veelbelovend. De Raad is benieuwd naar het resultaat van het idee om de ontwikkeling van een start-up van jonge ondernemers en de ontwikkeling van een choreografie met elkaar te vergelijken.

RIDDC wil graag impact hebben op de stad door verbindingen te leggen met onderwijs, gezondheidszorg en het bedrijfsleven. Het concours bevindt zich nu nog in de beginfase en de Raad is zich bewust van het feit dat RIDCC tijd nodig heeft om samenwerkingen met andere dan danspartners aan te gaan.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert de aanvraag van Rotterdam International Duet Choreography Competition te honoreren met een Cultuurplansubsidie van € 25.000.