Roffa Mon Amour

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 0
Gevraagd subsidiebedrag
€ 65.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Discipline

Film

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Raad is te spreken over het enthousiasme en ondernemende karakter van de organisatie Roffa Mon Amour. Omdat de voorgenomen activiteiten niet concreet zijn uitgewerkt, wekken die niet voldoende vertrouwen. De Raad adviseert Roffa Mon Amour een overkoepelende visie te ontwikkelen en duidelijke keuzes te maken, zodat activiteiten en organisatie elkaar versterken. De Raad heeft nu nog onvoldoende vertrouwen in de organisatie om de aanvraag voor een vierjarige subsidie te honoreren.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad heeft onvoldoende vertrouwen in de uitwerking van de plannen en adviseert daarom de aanvraag niet te honoreren.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Kerntaak Stichting Roffa Mon Amour
Stichting Roffa Mon Amour is in 2013 opgericht door Charlotte van Zanten en Lisa Smith. De stichting organiseert filmfestivals, -vertoningen, -bijeenkomsten. De activiteiten zijn een aanvulling op het bestaande aanbod van filmhuizen en filmfestivals omdat ze uniek zijn. Stichting Roffa Mon Amour spreekt een jonge doelgroep aan. Roffa Mon Amour is uniek om haar locatie(s) en sfeer. La Notte is uniek omdat het de nacht in haar programma verwoord. Summer Film School is uniek omdat het op een toegankelijke manier de filmgeletterdheid in Nederland ontwikkelt en bijdraagt aan talentontwikkeling. Alle drie de evenementen vinden plaats in Rotterdam en trekken een publiek aan uit de wijde omgeving.

Roffa Mon Amour Film Festival
Aanleiding: Het verlangen naar bruisende, romantische, zomerse avonden waar jongeren elkaar ontmoeten om samen bijzondere cinema te ontdekken bracht ons in 2013 samen. Het festival is opgericht vanuit een persoonlijke passie, met een open arm naar partners maar onafhankelijk van belanghebbende instituten.
Motivatie: We wilden onze leeftijdsgenoten in contact brengen met de films die we op festivals zagen en ons geraakt en verbaasd hadden.
Onderscheid: Op een bijzondere locatie worden films aangeboden van beginnende filmmakers die onderbelicht zijn in het filmhuisaanbod, maar gezien moeten worden door een jong publiek.
Sterke eigenschap: Roffa Mon Amour is een merknaam die romantiek uitstraalt en tegelijkertijd de straatcultuur omarmt. #RoffaMonAmour is bovendien een geliefde ‘hashtag’ van stadspatriotisten.

Summer Film School
Aanleiding: SFS Antwerpen is al 30 jaar een begrip. Filmjournalisten en -liefhebbers reisden van heinde en verre naar Antwerpen om zich onder te laten dompelen in de wereld van film. Tijd om dit prachtige initiatief naar Nederland te halen vonden wij.
Motivatie: Filmmakers hebben honderden geheimen die we op het eerste gezicht niet zo makkelijk doorgronden. Summer Film School nodigt bekende en onderkende sprekers uit hier een inzicht in te bieden. Door deze verdieping te bieden intensiveren we de kijkervaring wat uiteindelijk de ontvankelijkheid voor het medium vanuit de doelgroep vergroot. Summer Film School opent de ogen voor mysteries uit de filmwereld die verborgen bleef.
Onderscheid: Binnen Rotterdam (en Nederland) was er nog geen aandacht voor filmgeletterdheid en talentontwikkeling op dit gebied.
Sterke eigenschap: In het hedendaags filmlandschap ligt het gevaar op de loer enkel nog naar Netflix en HBO te kijken. Met Summer Film School laten we jongeren op speelse maar diepgaande manier kennis maken art house cinema.

La Notte
Aanleiding: Een spannende en behaaglijke herfstnacht waar bezoekers via het medium film op ontdekking gaan naar de aantrekkingskracht, schoonheid, verborgenheid en het mysterie van de nacht.
Motivatie: Nachten in klassieke films zijn vol glamour en stijl en we misten dat in het hedendaagse luidruchtige uitgaansleven. Met La Notte willen we de nacht en nachtfilm in alle ervaringen verbijzonderen en vieren.
Onderscheid: Er is geen filmprogramma dat de nacht als overkoepeld thema neemt en aan de nacht zijn eindeloze associaties te verbinden. Ieder filmprogramma biedt ook iets extra’s zoals een show of inleiding.
Sterke eigenschap: Het feestelijkste, meest interdisciplinaire filmfestival van Nederland.

Beoordeling van de aanvraag

Roffa Mon Amour organiseert drie filmactiviteiten, een filmfestival, een verdiepende Summer Film School en een bijzondere nachtprogrammering met La Notte. De Raad ziet deze activiteiten als aanvullend op het bestaande aanbod en op de programmering van filmhuizen en -festivals in Rotterdam.

Roffa Mon Amour onderscheidt zich ten opzichte van ander filmaanbod in de stad door haar focus op jongeren. Ondanks de aanwezige artistieke kwaliteit van de drie filmactiviteiten mist de Raad een overkoepelende visie van de organisatie. De organisatie schrijft dat ze de drie losse onderdelen willen versterken en van elkaar willen laten leren, maar maakt in de uitwerking soms juist tegenovergestelde keuzes. Doordat de drie activiteiten een eigen naam voeren, ontbreekt het volgens de commissie aan focus in de marketing. Het gebrek aan een centraal thema in de programmering en de eenmalige vertoning van films maken het lastig de noodzaak van programma’s goed duidelijk te maken.
De Raad erkent de ondernemerskwaliteiten van de jonge organisatie. Die toont lef en durft uit te proberen. Deze kernkwaliteiten weet Roffa Mon Amour echter nog niet om te zetten in een goede vertaling naar de lange termijn en een overkoepelende visie.

In 2020 zal het Roffa Mon Amour festival verhuizen naar de Merwe-Vierhavens. De reden voor de verhuizing maakt de aanvrager niet duidelijk. De betekenis en mogelijke risico’s van de verhuizing voor het publieksbereik zijn niet uitgewerkt. De Raad heeft twijfels in hoeverre de doelgroep het festival op de nieuwe locatie zal blijven vinden en daadwerkelijk bezoeken. De aanvraag maakt niet duidelijk hoe de organisatie nieuw publiek uit de buurt van de nieuwe locatie naar het festival wil trekken.

Rotterdam Festivals
Rotterdam Festivals heeft de aanvraag beoordeeld in het kader van het evenementenbeleid en is van mening dat Roffa Mon Amour niet of relatief weinig bijdraagt aan de strategische doelstellingen van het evenementenbeleid.

Roffa Mon Amour is een kleine freelance festivalorganisatie, met een klein, flexibel personeelsbestand. Dat past bij de verwachte activiteiten. De organisatie wil de drie losse activiteiten onderbrengen in één stichting. Roffa Mon Amour en La Notta zijn nu nog ondergebracht in twee verschillende stichtingen. Uit de aanvraag blijkt niet helder welke kosten onder welke stichting worden ondergebracht.

Financieringsmix
De organisatie behaalt relatief hoge publieksinkomsten. De aangevraagd subsidie zou 42 procent van de baten vormen. In hoeverre de instelling zich inspant om een grotere spreiding van inkomstenbronnen te bereiken, wordt niet duidelijk.
Uit de aanvraag blijkt niet hoe de organisatie tegenvallende bedrijfsresultaten, bijvoorbeeld door het terugvallen van publieksinkomsten na de verhuizing, wil opvangen. De instelling weet de inhoudelijke ambities en kansen onvoldoende te combineren met een sterke zakelijke insteek.

Fair Pay
De organisatie geeft een helder beeld van de actuele situatie en volgens welke richtlijnen zij haar medewerkers vergoedt. Roffa Mon Amour zoekt naar redelijke en realistische beloning van personeel en meer zekerheid door samenwerkingen aan te gaan. De instelling wil zich aansluiten bij de cao voor poppodia.

De organisatie verbindt het begrip inclusiviteit voornamelijk aan de internationale festivalprogrammering, maar heeft weinig aandacht voor het lokale aspect van inclusiviteit. De Raad mist een overkoepelende visie en samenhangend plan op basis waarvan Roffa Mon Amour partners, programmering en publieksbenadering kiest.

Publiek
Roffa Mon Amour richt zich op een doelgroep van mensen onder de 35 jaar, wat weerspiegeld wordt in publieksonderzoek van Rotterdam Festivals. Het publiek is grotendeels hoog opgeleid en komt vooral uit de regio Rotterdam. Het festival bereikt vooral ‘stadse alleseters’  een groep die al zeer ruim bereikt wordt door andere festivals. Het festival trekt daarnaast ook een grote groep ‘stedelijke toekomstbouwers’, en deze groep is relatief gezien nog ondervertegenwoordigd. De organisatie ambieert haar publieksbereik te verdubbelen in de nieuwe cultuurplanperiode. De Raad mist echter een toelichting op de wijze waarop de instelling dat wil realiseren.

Personeel
Roffa Mon Amour werkt met freelancers. De organisatie werkt veel met internationale stagiairs. Op het vlak van personeel zou het aspect diversiteit breder ingezet mogen worden.

Het programma richt zich op nieuwe makers en bijzondere kijkervaringen. De genoemde innovaties lijken echter beperkt tot inleidingen en livemuziek. De organisatie is jong en heeft het lef om te proberen en te falen. De organisatie laat nu echter nog niet zien dat gemaakte keuzes ook tijd krijgen om te beklijven. De organisatie zou volgens De Raad scherpere keuzes moeten maken voor haar visie en missie.

Stichting Roffa Mon Amour heeft vooralsnog voornamelijk partners binnen de culturele sector. De Raad herkent nog niet de ideële organisatie die Roffa Mon Amour aangeeft te zijn. De inzet van de organisatie op de maatschappelijke opgaven lijkt niet verder te gaan dan inleidingen bieden, randprogrammering en de Summer Film School. Hierin kan de organisatie nog verder ontwikkelen.

De Raad waardeert de keuze om de Summer School naar Rotterdam te halen. De Raad ziet daarnaast kansen voor meer structurele connecties op locatie met de verhuizing naar Merwe-Vierhavens. Het valt de Raad op dat logische samenwerkingspartners voor deze doelgroep, zoals cultuur- en onderwijsorganisaties als Zadkine, Willem de Kooning en Hogeschool Rotterdam in het plan ontbreken.

geadviseerd subsidiebedrag

De Raad waardeert Roffa Mon Amour om haar artistieke kwaliteit en lef. De Raad adviseert de organisatie een overkoepelende visie te ontwikkelen en duidelijke keuzes te maken, zodat activiteiten en organisatie elkaar versterken. De Raad heeft nu nog onvoldoende vertrouwen in de organisatie om de aanvraag voor een vierjarige Cultuurplansubsidie te honoreren.