PrintRoom

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 53.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 53.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

PrintRoom beweegt zich in een internationaal veld van artistieke, activistische, beeldende communicatie die nadrukkelijk ook reageert op actuele, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.
De Raad waardeert de manier waarop PrintRoom inzet op geleidelijke groei. De organisatie staat met beide benen op de grond en maakt heldere keuzes. Een structurele subsidie geeft PrintRoom de mogelijkheid de organisatie steviger op poten te zetten, de activiteiten uit te breiden en samenwerkingen in Rotterdam aan te gaan.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad wil de ambitie om te professionaliseren graag ondersteunen. Daarom adviseert de RRKC PrintRoom de gevraagde subsidie van € 53.000 toe te kennen.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

PrintRoom onderzoekt en presenteert hedendaagse strategieën van kunstenaars en ontwerpers die publishing als artistiek medium hanteren. Het platform organiseert tentoonstellingen, lezingen, boekpresentaties, performances, workshops en een residency in de ruime in Rotterdam en presenteert zich ook (inter)nationaal. PrintRoom onderzoekt in haar programma nieuwe vormen van productie en archivering, niet-westerse praktijken als alternatief, duurzaamheid van de kunst- en ontwerppraktijk en nieuwe visies op ecologische en economische duurzaamheid als onderdeel van het ontwerp- en publishing concept.

Beoordeling van de aanvraag

PrintRoom beweegt zich sinds tien jaar in een internationaal veld van artistieke, activistische, beeldende communicatie die nadrukkelijk reageert op actuele, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Printroom biedt kunstenaars een werkplaats en platform om te maken en op internationaal niveau te communiceren. De collectie kunstenaarspublicaties van PrintRoom is bijzonder, zeer uitgebreid en van hoogstaande artistieke kwaliteit. Printroom benadert het publiceren – in de betekenis van uiteenlopende vormen van print en publicatie – als een artistiek medium. Deze artists publishing-projecten begrijpen publishing als integrale verbinding van ontwerp, kunst, do-it-yourself-uitgeven en activisme en doen dit op een collaboratieve, artistieke en activistische manier.

De Raad ziet de grote waarde van deze kleine parel voor het Rotterdamse culturele ecosysteem. PrintRoom vervult een unieke functie als plek voor de presentatie en productie van uiteenlopende vormen van prints en publicaties. Printroom werkt samen met een breed scala aan Rotterdamse instellingen als IFFR, WORM en MAMA, maar ook met partijen buiten de culturele sector, zoals Leeszaal West. De instelling maakt daarnaast deel uit van een zeer toegewijd artistiek netwerk, dat elkaar ontmoet op internationale beurzen zoals de NY Art Book Fair, de Miss Read Art Book Fair in Berlijn en de RRReplica art book fair in Mexico. Het gaat hierbij duidelijk om een niche in de culturele wereld, maar wel om een zeer actieve en volhoudende artistieke praktijk.

PrintRoom werkt samen met de Willem de Kooning Academie en het Piet Zwart Instituut en is voor studenten van deze opleidingen een belangrijke werkplaats en plek voor inspiratie. De workshops die PrintRoom aanbiedt en de activiteiten die vanuit de Residency worden ontwikkeld zijn zeer waardevol voor het Rotterdamse culturele veld. Juist op het gebied van talentontwikkeling is Printroom stevig lokaal geworteld. PrintRoom werkt intern vaak met jonge mensen en functioneert daardoor ook als een leerschool met aanzienlijk educatief potentieel voor jonge makers (kunstenaars en ontwerpers).

De Raad waardeert de manier waarop PrintRoom inzet op geleidelijke groei. De organisatie staat met beide benen op de grond en maakt heldere keuzes. De Raad wil haar ambitie graag ondersteunen. Een structurele subsidie geeft PrintRoom de mogelijkheid de organisatie steviger te maken, en de activiteiten en samenwerkingen uit te breiden, juist ook in Rotterdam zoals met Leeszaal West en de Rotterdamse Bibliotheek. Wel waarschuwt de RRKC voor de kwetsbaarheid van een organisatie die in grote mate draait op één persoon. Het betrokken bestuur dat een actieve rol speelt, wekt daarentegen vertrouwen dat de dagelijkse leiding ook robuuster kan worden.

De zeer lage publieksinkomsten kunnen worden ondervangen door meer activiteiten en samenwerkingen met lokale partijen. Ook zou de organisatie meer kunnen inzetten op de financiële bijdrage van partners en coproducenten. PrintRoom groeit uit het huidige pand door meer bezoek tijdens activiteiten en een groeiend archief, en heeft dus behoefte aan een grotere ruimte. De organisatie zou baat hebben bij een steviger plan voor huisvestingskosten, marketing en communicatie.

Fair Pay
Printroom werkt met een kleine bezetting, waardoor er regelmatig wisselingen plaatsvinden. De Raad zet ook daarom vraagtekens bij de anderhalve dag die de leiding zichzelf geeft. Dat lijkt onvoldoende om de beschreven ambities waar te kunnen maken.

De Raad is onder de indruk van de manier waarop PrintRoom op een constructieve en samenhangende wijze werkt aan een inclusieve organisatie, zowel wat personeel, gasten, sprekers en als Rotterdamse samenwerkingspartners betreft. De organisatie beschikt over een sterke politiek-maatschappelijke gedrevenheid, met aandacht voor de strijd voor sociale gelijkheid, feminisme, inclusie minderheden, diversiteit en counter-cultureprojecten. Deze betrokkenheid komt duidelijk tot uiting in de huidige programmering, de gasten en de personeelssamenstelling en in de ambities om samenwerkingen in de wijk aan te gaan met instellingen als de Openbare Bibliotheek en Leeszaal West.

Publiek
PrintRoom bedient (activistische) kunstenaars en ontwerpers en een veelal jong en experimenteel publiek. Door kunstenaars met diverse achtergronden te programmeren, wil de instelling een meer divers publiek aanspreken. Daarnaast wil Printroom zich richten op zogenaamde ‘light users’, zoals buurtbewoners. Het medium leent zich bij uitstek voor het stimuleren van participatie en als maakplaats voor een lokaal en divers publiek. De communicatie en publiciteit past bij haar activistische missie, zoals met parazines. De Raad merkt op dat PrintRoom de communicatiestrategie concreter kan uitwerken, zoals de website ook in het Nederlands toegankelijk maken.

Personeel
Het personeel is zeer divers. Alleen in de samenstelling van het bestuur zou PrintRoom nog een stap kunnen zetten naar meer diversiteit, maar de Raad juicht de ambities en wat tot nog toe werd ondernomen toe.

Hoewel print zijn langste tijd gehad leek te hebben, blijkt juist een jonge generatie kunstenaars, ontwerpers en makers het analoge en de materialiteit van print te omarmen. De vernieuwing zit dan ook vooral in de cross-overs tussen digitale cultuur en print, en de do-it-yourself-mentaliteit die beide werelden kenmerkt. PrintRoom biedt deze kunstenaars een ruimte om te maken, te experimenteren, uit te wisselen, werk te presenteren en te reflecteren. Jonge ontwerpers worden aangetrokken door de vrijheid van het autonome werk, zeker nu zij steeds moeilijker aan opdrachten komen.

PrintRoom beschikt over een zeer uitgebreid en vakkundig netwerk, zowel in Rotterdam – lokale kunstenaarsscene, Piet Zwart Institute, IFFR – als internationaal. In haar programma biedt PrintRoom ook ruimte aan cultureel diverse praktijken en uitwisseling met landen als Mexico en de Filipijnen. Invloeden van maatschappij en kunstwereld komen op productieve wijze bijeen. De Raad juicht de nieuw op te zetten samenwerkingen met Leeszaal West en Openbare Bibliotheek toe.

geadviseerd subsidiebedrag

De Raad wil de ambitie om te professionaliseren graag ondersteunen en adviseert daarom PrintRoom het gevraagde bedrag van € 53.000 toe te kennen.