Operator Radio

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 98.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 98.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

Operator Radio kan gezien worden als exponent van een vernieuwende internationale ontwikkeling. In het huidige medialandschap krijgt muziek die niet door logaritmes naar boven komt, steeds minder aandacht. Operator programmeert onafhankelijke muziek die de Rotterdamse muziekscene zelf aandraagt; Operator stimuleert eveneens het cultureel discours, en levert zo een relevante bijdrage aan het culturele leven in de stad. De programmering is ‘genre-vrij’ waardoor veel mensen zich aangesproken kunnen voelen.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert de aanvraag van Operator Radio te honoreren met het gevraagde bedrag van € 98.000.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Operator is een grassroots en community gedreven platform dat mensen met een culturele interesse samenbrengt en verbindt. Het is on- en offline en autonoom instituut waar iedereen met mooie ideeën en muzikale talenten zichzelf aan Rotterdam en de rest van de wereld kan laten zien. Bij ons draait het om onverschrokken gastvrijheid: iedereen is welkom, waar je ook vandaan komt.

Cultureel platform
Operator is in beginsel gestart als een online radiostation, maar inmiddels uitgegroeid tot een cultureel platform waar mensen met letterlijk de hele wereld muziek en podcasts kunnen delen. Avontuurlijke radiostations als Operator zijn inmiddels wereldwijd een ultieme, experimentele broedplaats voor dj’s, muzikanten en programmamakers geworden: essentieel in het creatieve proces van zoveel artiesten. Een plek waar je nieuwe muziek en ideeën aan een groot publiek kunt laten zien op een laagdrempelige manier. Wij bedienen wereldwijd luisteraars van non-commerciële radio. Operator zendt uit vanuit een studio in een omgebouwde zeecontainer in het Rotterdamse Schieblock, maar is ook te vinden als podium op verschillende evenementen en locaties in Nederland en het buitenland.

Het is ons doel om levens op een positieve manier te veranderen door cultuur toegankelijk te maken voor iedereen, mensen kennis te laten maken met nieuwe en alternatieve geluiden, ze te voorzien van inhoudelijke verdieping en het stimuleren van talent, creativiteit en kwaliteit. Dit doen we door middel van online streaming, muziek, praatprogramma’s, interviews, samenwerkingen en evenementen.

Operator is een platform dat:

– Autonoom en onderscheidend blijft. Wij programmeren alleen shows met kwaliteit. Deze programma’s zijn toegankelijk voor iedereen en hebben nog geen commerciële doeleinden.
– Sociale impact heeft in Rotterdam. Dit doen we door middel van inclusieve en diverse programmering en door een broedplaats en leerschool te zijn voor bijzondere en nieuwe talenten.
– Bijdraagt aan een internationale muziekstad. We blijven samenwerken met diverse culturele partners om Rotterdam te laten zien aan de rest van de wereld. En daardoor kunnen we internationale musici en kunstenaars zichzelf bij Operator presenteren.

Diversiteit is de norm
Operator is gestart voor en door Rotterdammers. Diversiteit en multiculturaliteit zijn daarom de norm. Wij pleiten voor een inclusievere culturele sector in deze stad en zetten ons hier hard voor in. Want iedereen in Rotterdam moet namelijk kunnen genieten van een cultureel aanbod.

Urgentie
Om het professionele niveau vast te houden, de verwachte huurverhoging te kunnen bekostigen, meer samenwerkingen aan te gaan, meer evenementen te draaien, de medewerkers te behouden en volgens de fair practice code te kunnen belonen en het programma te kunnen verdiepen en verbreden vragen we voor de periode 2021-2024 een bijdrage aan gemeente Rotterdam. Daarvoor geeft Operator de stad ruimte voor talentontwikkeling, om te experimenten met nieuwe kunstvormen voor een diverse doelgroep, presentatiemogelijkheden en productiefaciliteiten.

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een gemotiveerd team dat diepgeworteld in de muziek- en cultuurwereld zit, samen met alle vrijwilligers en programmamakers. Door de afgelopen periode hebben we geleerd waar Operator voor staat en willen we artistiek, zakelijk en maatschappelijk nog beter en creatiever worden. We zijn nu iets verplicht naar al onze volgers en nemen ons platform heel serieus. We kunnen niet wachten om de komende periode aan de slag te gaan met alle plannen die in deze aanvraag staan!

Beoordeling van de aanvraag

Operator Radio is een drie jaar jong grassroots radiostation dat gezien kan worden als exponent van een internationale ontwikkeling. Operator genereert aandacht voor nieuwe muziek die op andere manieren muziekliefhebbers niet bereikt. In een medialandschap gedreven door zoekmachines is het belangrijk om aandacht te besteden aan artistieke uitingen die met logaritmes niet naar boven komen. De Rotterdamse muziekscene zelf draagt muziek aan, waar een zender als RTV Rijnmond geen aandacht aan besteedt. Operator claimt deze positie en levert daarmee een relevante bijdrage aan het muziekleven in de stad. De programmering is ‘genre-vrij’, zodat veel mensen zich aangesproken kunnen voelen door Operator.

Artistieke kwaliteit
Operator levert een interessante muzikale programmering van wisselende kwaliteit, maar vermijdt de mainstream-genres die op andere (commerciële) plekken terecht kunnen. Ondanks de variëteit in de programmering heeft Operator nu al een eigen signatuur, namelijk laagdrempelig, eigenzinnig, open voor niches en sympathiek. Operator werkt vooral bottom-up. Musici benaderen de programmeurs zelf. Als een niche succesvol blijkt, trekt dit soortgelijke programmering aan; ook het feit dat de oprichters zelf actief zijn in bepaalde genres is goed te horen in het aanbod. Operator leunt nu op de kwaliteit van voornamelijk lokale makers en gaat zelf nog weinig op zoek naar nieuw talent. Wel onderscheidt Operator zich door de verdieping in de programma’s met inhoudelijke gesprekken over muziek, cultuur en maatschappij.

Operator wil ook actief worden in het live-circuit. De RRKC meent dat een fysieke plek voor Operator meerwaarde heeft, omdat de wens hiertoe voortkomt uit intrinsieke motivatie en overtuiging en goed lijkt te passen in het bedrijfsmodel. De combinatie van radio en live-shows is bij uitstek geschikt voor het experiment: de slimme strategie om artiesten van festivals en clubs een set te laten verzorgen zorgt voor aanzien.

Positie in het culturele veld
Operator heeft in korte tijd naamsbekendheid en draagvlak opgebouwd als broedplaats voor lokaal talent, met een belangrijke sociaal-culturele functie. Operator geeft samenhang aan het muziekklimaat in de stad, werkt verbindend en is aanvullend. Hoewel Operator kiest voor het medium radio, is de instelling in feite een culturele katalysator, een plek voor experiment door jonge mensen. Omdat deze aanvrager alle mogelijke subculturen en genres uit de stad laat zien en horen, neemt Operator nu al een bijzondere positie in binnen Rotterdam. De kwaliteit kan zich meten met internetradiostations uit Amsterdam, Brussel, Londen en Manchester; Operator heeft de potentie om verder te groeien tot een belangrijke speler in het eigentijdse muziek- en medialandschap. In Utrecht, Eindhoven, Den Haag en Amsterdam zijn soortgelijke initiatieven ontstaan.

Cultureel aanbod
Vergeleken met soortgelijke initiatieven, werkt Operator meer interdisciplinair en richt zich meer op talentontwikkeling. Jonge mensen krijgen echt de kans zich te ontwikkelen. Het is een laagdrempelige leerplek voor starters, of het nu dj’s, programmeurs of technici betreft. De beoogde activiteiten zijn realistisch en sluiten aan op drie I’s. De ambities voor talentontwikkeling met masterclasses en workshops zijn interessant, evenals de samenwerking met de hogeschool.

De keuze voor artistieke autonomie en zelfstandigheid komt de kwaliteit van de programma’s sterk ten goede, maar kan bedrijfsmatig moeilijk zijn voor een beginnende organisatie. Toch lukt het Operator al in het tweede jaar van zijn bestaan een forse winst te boeken. Omdat Operator nauwelijks personeelskosten maakte, beschikt het station nu over een forse reserve. Wel stijgen de huisvestingskosten flink en om te professionaliseren heeft Operator structureel meer geld nodig. De geloofwaardige toelichting over de deal met Biergarten en over de huisvesting geeft vertrouwen dat Operator voorlopig in het Schieblock kan blijven.

Het aantal activiteiten neemt fors toe. De Raad merkt op dat het station hier zelfs overambitieus lijkt. De organisatie leunt nu op vrijwilligers, maar presenteert een realistische inschatting van de benodigde uitbreiding en professionalisering van het team in de komende periode.

Financieringsmix
De continuïteit van de organisatie staat onder druk, door gebrek aan structureel geld. De gemeente heeft de aanvraag van Operator toegelaten als aanvraag voor het Cultuurplan. Het plan zit goed in elkaar; de principiële vraag is nu of een media-initiatief middelen uit het Cultuurplan moet kunnen krijgen. Een ander budget voor media is namelijk niet beschikbaar. Afgezien van een antwoord op deze principiële vraag, constateert de Raad dat de subsidieafhankelijkheid van 52 procent hoog is. Door de artistieke keuze voor autonomie heeft Operator nauwelijks inkomsten uit sponsoring. De RRKC meent dat een radiozender met een jong en hip publiek ook structureel meer inkomsten kan binnenhalen, bijvoorbeeld met hogere opbrengsten uit de genoemde loyaliteitsacties door Patreon en crowdfunding.

Fair Practice code
Operator werkt nu voornamelijk met vrijwilligers. Als Operator medewerkers al betaalt, is dat weinig en hangt dat vooral af van incidentele bijdragen van partners. Veel van de werkzaamheden blijven helemaal onbetaald. Het plan om medewerkers (beter) te gaan betalen en in vijf jaar naar fair pay te groeien is goed beargumenteerd en doordacht.

Zonder Cultuurplansubsidie zal Operator medewerkers op projectbasis blijven vergoeden. Het bedrag dat nodig is om fair pay te kunnen toepassen bedraagt € 45.400.

De dooddoener dat ‘diversiteit in het DNA zit’, waar veel instellingen mee schermen, is bij Operator terecht. Het station heeft een heldere visie en een samenhangend plan om inclusiviteit in de organisatie te borgen en doet dit ook goed. De initiatiefnemers zijn kritisch op hun eigen handelen, maar kunnen en doen meer dan ze zelf denken. De organisatie is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen, maar wat meer actieve aandacht voor grassroots partners zou interessant zijn, en het bestuur kan diverser.

Publiek
Operator Radio is 24/7 gratis te beluisteren – en dus laagdrempelig – en bereikt een tamelijk jong internationaal publiek. Hoewel het lastig is hier exacte uitspraken over te doen, doordat een stream als bezoeker wordt geteld, en er alleen een inschatting wordt gemaakt van het soort publiek dat wordt bereikt, lijkt het bereik in de relatief korte tijd dat Operator bestaat hoog én geloofwaardig, en dit is bijzonder voor een lokaal initiatief. Publieksvernieuwing is uiteraard nog geen issue.

Door samenwerking met gevestigde kunstinstellingen zoals de Kunsthal draagt Operator Radio zeker bij aan publieksvernieuwing en -verbreding in de andere segmenten van de culturele sector. Een concrete marketingstrategie ontbreekt, maar de uitgesproken ambities om de samenwerkingen uit te breiden en zo nieuwe doelgroepen aan te boren zijn geloofwaardig. Als Operator hierin slaagt, kan de zender functioneren als een marketingtool voor de gehele Rotterdamse cultuursector.

Personeel
Operator laat goed zien waar het station nu staat. De groep mensen die verbonden is aan Operator is divers en de organisatie besteedt actief aandacht aan deze diversiteit, ook wat gender betreft.

Radio als medium is al tweehonderd jaar oud, maar beleeft dankzij internetradio en podcasts een renaissance. Operator profileert zich nadrukkelijk niet alleen als internetradiozender maar werkt actief aan innovatieve samenwerkingen en biedt ruimte voor shows met nieuwe genres of concepten. Operator is dus intrinsiek een innovatief platform. Ook de manier van presenteren en de inhoudelijke afwisseling stemmen optimistisch, omdat het platform voorstander is van nieuwe aansprekende vormen van cultuur delen en een creatieve broedplaats (ook fysiek) van belang kan worden.

Operator Radio bestaat bij de gratie van interconnectiviteit: Operator is zowel online als in real life verbindend, maar in zijn visie kan ontbreekt nog hoe het station precies wil samenwerken met al de partners in de stad. De ambities om zich meer te richten op speciale projecten, zoals Rotterdam Pride en Rotterdam Unlimited bieden zichtbaarheid en podium aan allerlei niches, genres en subculturen, die via Operator hun weg naar andere podia en een breder publiek kunnen vinden. Verbinding is de kernactiviteit, wat Operator ook heel interessant maakt voor andere instellingen. Operator werkt samen om maatschappelijke thema’s een plek te geven en draagt zo bij aan een gezond cultureel klimaat.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC vindt het belangrijk om nieuwe spelers van dit kaliber positief te benaderen en, in dit geval, om de onafhankelijkheid van de organisatie te waarborgen. Zonder subsidie kan Operator geen vervolgstappen zetten. Een soortgelijk initiatief in Amsterdam is gefinancierd door het Amsterdams Fonds voor de Kunsten met cultuurlening; in Rotterdam bestaat deze vorm van financiering niet. De RRKC adviseert daarom de aanvraag van Operator te honoreren, en stelt voor het gevraagde bedrag van € 98.000 toe te kennen.