Maas theater en dans

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 1.781.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 1.800.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 1.781.000
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Discipline

Theater

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De RRKC is positief over de vrijwel constante kwaliteit die Maas theater en dans laat zien. Als gezelschap voor jeugd en jongeren dat beschikt over een eigen podium, kan Maas zich verheugen in een unieke positie in Rotterdam. Ook op landelijk niveau behoort Maas kwalitatief tot de top van het jeugdtheater en profileert het gezelschap zich met fysiek, beeldend en multidisciplinair theater. De Raad waardeert de aandacht voor talentontwikkeling en samenwerking met jonge makers. Wel past de kanttekening dat Maas sterkere verbindingen kan leggen met andere sectoren in de stad. De RRKC spreekt zijn vertrouwen uit in de nieuwe artistiek leider.

Geadviseerd subsidiebedrag

Als gezelschap voor een publiek van jeugd en jongeren met een eigen podium heeft Maas theater en dans een zeer onderscheidende positie in de stad. Daarom adviseert de RRKC de aanvraag van Maas te honoreren voor het huidige bedrag € 1.781.000.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Maas theater en dans is een landelijk theater- en dansgezelschap met een eigen podium in Rotterdam, dat beeldend en fysiek werk beschikbaar maakt voor jeugd, jongeren en jongvolwassenen. Met ons werk willen wij kinderen en jongeren een tegenkleur bieden, perspectieven oprekken, hen laten zien dat de wereld groter en mooier is dan dat ze doorgaans door volwassenen krijgen voorgeschoteld. Het is ons doel om hen in het hier en nu onvergetelijke ervaringen te bieden, zodat ze later, als ze zelf groot zijn, vrije denkers zijn of blijven. Omdat we geloven dat een autonome, open en nieuwsgierige blik een sleutel biedt tot mooier samen leven.
We hebben hard gewerkt aan worteling, we hebben geëxperimenteerd, geprogrammeerd en geproduceerd en daarmee een groot en divers publiek opgebouwd. Vanaf 2021 gaan we door op de ingeslagen weg én komt er verandering. René Geerlings neemt het artistiek leiderschap over van Moniek Merkx. Zij blijft wel als maker verbonden aan Maas, net als Jolanda Spoel en Cecilia Moisio. Vier eigenzinnige types van verschillende generaties en disciplines die elkaar vinden in de behoefte aan ontschotting. Naast deze vaste kern gaan we werken met gastmakers, beginnend en ervaren, zoals: Sue Ann Bel, Avant Garde Collective, Freek Nieuwdorp, 155, De Dansers, Floris van Delft en anderen. Ook bundelen we onze krachten in samenwerkingen met Scapino Ballet Rotterdam en het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
We gaan elk jaar schitteren met een discipline-overstijgende grote zaalvoorstelling waarin de Maasmakers hun krachten bundelen. Daarnaast maken we dans en theater voor de midden- en kleine zaal, waar de focus kan liggen op één discipline en er meer ruimte is voor experimenten. Verder dringen we door in de haarvaten van Rotterdam, Nederland en de wereld met professioneel werk voor de allerkleinsten. In het touraanbod maken we ruimte voor nieuw talent, in samenwerking met Productiehuis Theater Rotterdam. Ons team van makers neemt de artistieke begeleiding van deze makers op zich. Zo geven wij onze ervaring door en nemen we onze verantwoordelijkheid voor de toekomst van jeugdtheater en -dans. En om de worteling in Rotterdam sterker te maken en te verdiepen, zullen we naast onze programma’s in het Maaspodium jaarlijks uitkomen met een stadsproject op locatie.
In het Maaspodium is kwalitatief fysiek werk te zien voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Het is een huis geworden waar werelden zich naar elkaar openen. Het gemiddelde aantal bezoekers per voorstelling stijgt nog altijd. Succes-formats worden doorgezet en doorontwikkeld en we onderzoeken ons passende stijlen als hiphop en circus. Nog meer dan voorheen opent het Maaspodium haar deuren naar haar omringende omgeving: Delfshaven. Via het onderwijs en met onze publiekswerker trekken we de wijk in, om ook bewoners die niet als vanzelfsprekend naar het theater komen kennis te laten maken met Maas. We breiden onze structurele activiteiten in het Rotterdamse onderwijs (po, vo en mbo) uit naar bijna dertig scholen en hebben met workshops en educatieve projecten een nog veel breder bereik. En binnen de samenwerking Coolhaven Collab begeleiden we met onderwijs, culturele- en andere creatieven jong creatief talenten binnen de podiumkunsten.
Met in totaal 570 (300 in Rotterdam) presentatie-momenten van eigen producties en gastprogrammering bereiken we 73.000 bezoekers (32.500 in Rotterdam). Daarnaast wordt er ruim 59.000 keer deelgenomen aan 2700 lessen en workshops.

Beoordeling van de aanvraag

De kwaliteit van het programma van Maas groeit al jaren gestaag. De Raad waardeert het vakmanschap van de artistieke kern, met interessante makers die vanuit verschillende invalshoeken werken en tegelijkertijd een samenhangend beeld naar buiten brengen. De samenwerking met gastmakers en de avontuurlijke insteek van het gezelschap staan garant voor variatie en vernieuwing. De komst van René Geerlings, die met ingang van 2021 de functie van artistiek leider overneemt van Moniek Merkx, ziet de Raad met vertrouwen tegemoet.

Maas theater en dans heeft als gezelschap met een eigen podium een unieke positie en een sterk netwerk in Rotterdam. Ook op landelijk niveau behoort Maas kwalitatief tot de top van het jeugdtheater en profileert het gezelschap zich met fysiek, beeldend en multidisciplinair theater dat zowel innovatief als toegankelijk te noemen is.
Met het brede aanbod op het gebied van jeugd- en jongerentheater en de aandacht voor talentontwikkeling onderscheidt het gezelschap zich van andere gezelschappen in de stad. Maas programmeert het eigen podium, produceert voorstellingen voor theaters en scholen en ontwikkelt rond die voorstellingen educatieve programma’s voor het onderwijs.
De Raad benadrukt dat het gezelschap essentieel verschilt van een jeugdtheaterschool als Jeugdtheater Hofplein, waar kinderen en jongeren de hoofdrol in de voorstellingen spelen. Maas werkt in zijn voorstellingen uitsluitend met professioneel opgeleide acteurs en de talentontwikkeling richt zich eveneens op professionele makers, spelers en dansers. De Raad ziet kansen voor meer samenwerking tussen Jeugdtheater Hofplein en Maas op het gebied van cultuureducatie.

De Raad is positief over de wisselwerking tussen voorstellingen, educatie, talentontwikkeling en publieksparticipatie. Het aanbod cultuureducatie speelt in op actuele thema’s. De manier waarop Maas zich ontwikkelt geeft vertrouwen in de toekomst. De verbreding van het programma met peutervoorstellingen ziet de Raad als een welkome aanvulling op het aanbod.
Maas onderhoudt een omvangrijk netwerk met podia, onderwijs- en cultuurinstellingen in de stad op het gebied van talentontwikkeling. Het gezelschap toont zich ontvankelijk voor de inbreng van nieuwe makers. Op het gebied van talentontwikkeling ontbreekt in de aanvraag een nadere uitwerking van de samenwerking met Theater Rotterdam, maar de kwaliteit van beide organisaties op dit vlak wekt vertrouwen.

De Raad is positief over de kwaliteit van het educatieve programma van Maas en de toegepaste methodiek. Ook de doorlopende leerlijnen oogsten waardering. Maas heeft de wens meer aanbod samen met het speciaal basisonderwijs te ontwikkelen, maar werkt dit idee niet uit.
De voorstellingen sluiten goed aan op de beleving van kinderen. Met een jongerenraad voor het voortgezet onderwijs overlegt Maas regelmatig. De Raad vindt dit een zinvolle werkwijze.

De organisatiestructuur is transparant en overzichtelijk ingericht met een kernorganisatie van vaste medewerkers en een flexibele schil van freelancers. De gelijkschakeling van artistieke en zakelijke leiding creëert evenwicht binnen de organisatie. De exploitatie en heldere toelichting bij de begroting wekken vertrouwen.
Maas heeft organisatorisch voldoende slagkracht om te produceren voor de grote zaal, maar in financieel opzicht ziet de Raad de investering als een uitdaging, omdat de beoogde zaalbezetting te ambitieus lijkt.

Financieringsmix
De financieringsmix laat zien dat Maas sterk leunt op publieke middelen. De eigen inkomsten zijn substantieel en bijdragen van fondsen vullen de financiering aan. De Raad merkt daarover op dat jeugd en jongeren een doelgroep vormen die nu eenmaal niet draagkrachtig is en is van mening dat Maas onderneemt wat voor een jeugdtheatergezelschap mogelijk is op het gebied van aanvullende inkomsten.

Fair Pay
De organisatie werkt volgens de richtlijnen van de cao toneel en dans en houdt zich aan wettelijk vereiste arbeidsvoorwaarden. De begroting houdt rekening met transitievergoedingen en voor oudere medewerkers is passend beleid geformuleerd. Ook biedt Maas ruimte voor scholingstrajecten van medewerkers. De Raad concludeert dat Maas binnen de mogelijkheden op een realistische manier de Fair Practice Code hanteert.

De Raad waardeert de aandacht van Maas voor diversiteit. Vooral de schoolvoorstellingen, die ongeveer de helft van het aantal speelbeurten uitmaken, bereiken een divers samengesteld publiek van kinderen en jongeren. Tegelijkertijd vindt de Raad het enigszins gemakkelijk dat Maas stelt dat het publiek divers is, omdat Rotterdamse scholen dat zijn. Vrije voorstellingen in het Maaspodium en theaters in het land trekken vaak een familiepubliek dat vertrouwd is met theater.

Publiek
De Raad is positief over het publieksbereik van Maas. Met vrije voorstellingen en schoolvoorstellingen bereikt Maas een gevarieerd publiek van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en familiepubliek. Omdat Maas ook landelijk publiek bereikt, vindt de Raad het Rotterdamse bereik wat ondoorzichtig in de aanvraag.
De schoolvoorstellingen in Rotterdam en andere steden bereiken als vanzelf een veelkleurig publiek
Tevens biedt het Maaspodium met een donatiefonds ruimte voor publiek dat financieel minder draagkrachtig is.
De grote zaalvoorstellingen en peutervoorstellingen brengen nieuwe doelgroepen met zich mee. Net als veel andere instellingen, gaat Maas de wijk in. Het gezelschap stelt daarvoor een publiekswerker aan. In de aanvraag komt niet duidelijk naar voren wat precies zijn of haar opdracht zal zijn. Mocht de publiekswerker een succes blijken te zijn, dan zou een uitbreiding van zo’n functie naar een groter gebied toe te juichen zijn. De Raad ziet de voorstellingen ook als aantrekkelijk voor een bredere doelgroep van volwassenen en kan zich voorstellen dat Maas zich als zodanig profileert.

Personeel
De Raad waardeert de gemengde acteurscast en de samenwerking met mbo-opleidingen op het gebied van theater en dans. Bij de overige medewerkers van het gezelschap is minder sprake van diversiteit.

Innovatie
Vooral in artistiek opzicht ziet de Raad Maas als een innovatief gezelschap; ook de koers van de aankomend artistiek leider getuigt van vernieuwing en een open houding ten aanzien van jonge makers. Maas heeft toenemende aandacht voor het grote zalencircuit en de doelgroep peuters. Op andere vlakken is innovatie minder merkbaar.

Binnen de cultuur- en onderwijssector toont Maas zich een sterke netwerker, buiten deze sectoren is echter minder sprake van samenwerking. Maas heeft een groot netwerk en talrijke connecties met onderwijsinstellingen, gezelschappen en andere culturele organisaties binnen en buiten de stad. Het gezelschap werkt onder meer samen met Villa Zebra, Scapino Ballet Rotterdam en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Ook is Maas een belangrijke speler in de keten van talentontwikkeling, met bijzondere aandacht voor internationale samenwerking van urban dansmakers.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert Maas theater en dans een Cultuurplansubsidie toe te kennen van € 1.781.000.