Garage Rotterdam

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 40.500
Gevraagd subsidiebedrag
€ 69.500
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 40.500
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

Met oog voor talent en kwaliteit realiseert Garage Rotterdam een interessant programma dat door de jaren heen consistentie vertoont. Daarnaast biedt Garage Rotterdam jonge kunstenaars en curatoren ook een springplank. Om meer inclusiviteit en diversiteit te bereiken wil Garage Rotterdam een samenwerking aangaan met IDEM Rotterdam. De Raad vindt dit samenwerkingsproject nuttig, maar ziet het niet als een structurele oplossing voor een gebrek aan eigen beleid op deze aspecten. De Raad mist een beschrijving van concrete resultaten voor de eigen organisatie en hoe Garage Rotterdam die wil implementeren.

Geadviseerd subsidiebedrag

Garage Rotterdam levert tentoonstellingen van hoge kwaliteit en een grote inzet op het gebied van talentontwikkeling voor jonge curatoren en kunstenaars. Daarom adviseert de Raad de aanvraag van Garage te honoreren met een subsidie die overeenkomt met het huidige subsidiebedrag van € 40.500.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

De missie van Garage Rotterdam is: een breed publiek trekken met het tonen van beeldende kunst van hoog niveau. De kernactiviteit van Garage Rotterdam is: vier hedendaagse-kunsttentoonstellingen per jaar presenteren, op internationaal niveau. De curatoren tonen kunstenaars en hun werk in een overkoepelend thema, steeds gericht op recente ontwikkelingen binnen de hedendaagse kunst en de maatschappij. Sinds de opening zijn er 33 groepstentoonstellingen gerealiseerd, met een sterke lijst
deelnemende kunstenaars. Hierbij krijgen ook Rotterdamse kunstenaarstalenten de kans zich te presenteren.

Garage Rotterdam heeft een innovatief bedrijfsmodel binnen het cultuurlandschap. Het is een privaat initiatief waarbij het grootste deel van de inkomsten bestaat uit donaties en inkomsten uit commerciële culturele activiteiten.

De bezoekersaantallen zijn de afgelopen jaren gestegen met meer dan 30%. In de periode 2021-2024 willen we het aantal bezoekers verder vergroten en meer divers laten zijn door onder andere een samenwerking met IDEM, het Stedelijk Expertisecentrum Rotterdam voor een inclusieve stad.

Garage Rotterdam heeft voor de periode 2021-2024 de volgende doelstellingen.
1. Vier tentoonstellingen per jaar programmeren die een voelspriet vormen van nieuwe tendensen, ontwikkelingen en onderwerpen binnen de hedendaagse beeldende kunst in binnen- en buitenland, en die spelen in de maatschappij.
2. Aantrekkelijke (inhoudelijke) activiteiten programmeren die de tentoonstellingen toegankelijk maken voor een breed publiek.
3. Een podium bieden voor Rotterdams talent.
4. Maatschappelijke toegevoegde waarde bieden voor diverse groepen in Rotterdam met beeldende kunst, in nauwe samenwerking met IDEM en haar partnerorganisaties.
5. Publieksbereik vergroten en verbreden, en het bezoekersaantal laten groeien met 25%.
6. Het innovatieve model van Garage Rotterdam uitbouwen met stijgende eigen inkomsten en een groeiende donateurspoule.
7. Onze functie als springplank voor talent in de beeldende kunst bestendigen.

Voor de komende Cultuurplan periode heeft Garage Rotterdam een grote ambitie: het bieden van maatschappelijke waarde aan diverse groepen in de stad. Om dit te realiseren zet Garage Rotterdam momenteel een intensieve samenwerking met IDEM op. IDEM heeft expertise op het gebied van integratie, discriminatie en (lhbt-)emancipatie. Garage Rotterdam wil van maatschappelijke waarde zijn voor de groepen waarvoor IDEM zich inzet. Tegelijkertijd spreken we zo een breder Rotterdams publiek aan. We zoeken daarnaast regelmatig de samenwerking met onderwijs, wetenschap, en maatschappelijke en culturele instellingen. Zo biedt Garage Rotterdam een totaalpakket.
Garage Rotterdam heeft drie redenen om naast de eigen inkomsten ook structurele subsidie via het Cultuurplan aan te vragen:
1. Als vorm van erkenning. We hebben de overtuiging dat Garage Rotterdam in de afgelopen 8 jaar heeft laten zien van waarde te zijn voor het culturele veld van de stad. Opname in het Cultuurplan is een duidelijke onderschrijving dat de RRKC en de gemeente dat ook zo zien.
2. Om te zorgen dat de doelstellingen die verwezenlijkt zijn met de structurele subsidie van het huidige Cultuurplan ook in de komende Cultuurplanperiode gehaald en uitgebouwd worden.
3. Om onze grote ambitie te realiseren: het bieden van maatschappelijke toegevoegde waarde aan diverse groepen in de stad.

Beoordeling van de aanvraag

Garage Rotterdam is een koploper waar het het aanbod van hoogwaardige beeldende kunst betreft. Met visie en oog voor talent en kwaliteit wordt een interessant programma gerealiseerd dat door de jaren heen consistent is. Nationaal en internationaal krijgt Garage Rotterdam daarvoor erkenning en gepresenteerde artiesten zijn vaak (later) terug te vinden in de internationale top van hun disciplines. Daarnaast biedt Garage Rotterdam jonge kunstenaars en curatoren ook een springplank. Dit is een toevoeging aan het culturele aanbod van de stad. De Raad is positief over de geleverde kwaliteit en de positie die Garage Rotterdam inneemt in het culturele veld in de stad.

Door gezond cultureel ondernemerschap te tonen weet Garage Rotterdam met beperkte middelen een hoogwaardig aanbod te realiseren. De financieringsmix acht de Raad op orde, en de manier waarop Garage Rotterdam ook eigen inkomsten genereert is daarbij belangrijk.
Waar het de omgang met de Code Cultural Governance betreft, is de Raad enigszins bezorgd. De rol van het bestuurslid/penningmeester en tevens initiatiefnemer van Garage Rotterdam verdient in het kader van deze code meer aandacht. Ook als de historische ontwikkeling van de organisatie een plausibele verklaring is voor de huidige situatie, moet de organisatie nadenken over de rollen in het bestuur en de taakverdeling binnen de organisatie om de code na te kunnen leven.

Fair Pay
Uit de aanvraag blijkt dat Garage Rotterdam een duidelijke keuze heeft gemaakt om vanaf het moment dat de inkomsten stegen, deze voornamelijk naar de kunstenaars te laten gaan. In het kader van Fair Practice vindt de Raad dit een goede keuze die vertrouwen wekt voor een gezonde ontwikkeling op dat vlak.

Garage Rotterdam beschrijft in haar aanvraag uitgebreid en concreet de beoogde samenwerking met IDEM. De organisatie heeft ingezien dat zij kennis en expertise mist als het gaat om inclusiviteit en diversiteit en heeft daar een specialistische partner bij gezocht en gevonden. Op zich vindt de Raad dit een prima aanpak. Het beschreven traject heeft naar de mening van de Raad echter meer de kenmerken van een project dat (enkele) jaren lijkt te gaan duren. De Raad mist in het plan hoe het traject met IDEM zal doorwerken in het langetermijnbeleid van Garage Rotterdam. In een stad als Rotterdam wordt van een organisatie als Garage Rotterdam verwacht dat inclusiviteit en diversiteit intrinsieke onderdelen zijn van het beleid. Bijna de totale subsidieverhoging lijkt bedoeld te zijn om de samenwerking met IDEM te bekostigen, wat niet past in de structurele subsidie binnen het Cultuurplan.

Publiek
De in de aanvraag gepresenteerde gegevens over het publieksbereik en de kenmerken van de bereikte doelgroepen roepen vragen op. Om diversiteit in kaart te brengen neemt Garage Rotterdam in het meerjarenbeleidsplan gegevens op over de nationaliteit van kunstenaars en curatoren. De Raad merkt op dat nationaliteit niet direct iets zegt over diversiteit.

De in de aanvraag naar voren komende innovatie gaat voornamelijk over de samenwerking met IDEM. De Raad mist een beschrijving van concrete opbrengsten van de samenwerking voor de eigen organisatie en hoe eventuele opbrengsten organisatorisch geïmplementeerd gaan worden.

Garage Rotterdam werkt voornamelijk samen met partners binnen de culturele sector en dan gaat het alleen om direct functionele betrekkingen. De toekomstige interconnectiviteit lijkt vooral te zitten in de samenwerking met IDEM. Het siert Garage Rotterdam een bescheiden Cultuurplansubsidie aan te vragen met de bedoeling om niet te overvragen ten koste van andere aanvragers. De op deze wijze getoonde collegialiteit vindt de Raad sympathiek.

geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert de aanvraag te honoreren met het huidige subsidiebedrag van € 40.500 omdat de geleverde kwaliteit van de tentoonstellingen hoog is en de organisatie zich inzet voor talentontwikkeling van jonge curatoren en kunstenaars.

Aanpassingen


Publiek
Oorspronkelijke tekst:
De in de aanvraag gepresenteerde gegevens over het publieksbereik en de kenmerken van de bereikte doelgroepen roepen vragen op. Om diversiteit in kaart te brengen verzamelt Garage Rotterdam bijvoorbeeld gegevens over de nationaliteit van de bezoekers. De Raad merkt op dat nationaliteit niet direct iets zegt over diversiteit.

Aanpassing (20-01-2021):
De in de aanvraag gepresenteerde gegevens over het publieksbereik en de kenmerken van de bereikte doelgroepen roepen vragen op. Om diversiteit in kaart te brengen neemt Garage Rotterdam in het meerjarenbeleidsplan gegevens op over de nationaliteit van kunstenaars en curatoren. De Raad merkt op dat nationaliteit niet direct iets zegt over diversiteit.