DoelenEnsemble

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 150.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 150.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 80.500
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

Het DoelenEnsemble brengt vernieuwende muziek met een avontuurlijk karakter en zeggingskracht. Het programma is gevarieerd en toegankelijk. De organisatie is wendbaar, maar de druk op de organisatie is te groot om altijd het gewenste artistieke niveau te halen.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert de gevraagde subsidie van € 150.000 toe te kennen. Met de verhoging kan het team worden versterkt en de groei van activiteiten worden bekostigd.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Het DoelenEnsemble behoort op het gebied van hedendaagse klassieke muziek tot de landelijke top. Als een van de weinige hedendaagse muziekensembles in Nederland, en het enige Rotterdamse ensemble in zijn soort, hebben wij een unieke positie. We zetten Rotterdam op de kaart als proeftuin voor hedendaagse muziek, en vervullen een voortrekkersrol in de bruisende muziekscene van de stad.

Binnen een paar jaar zijn onze bezoekersaantallen spectaculair gestegen: van 2.850 in 2012 naar 13.000 in 2018. Vergeleken met andere hedendaagse muziekprogramma’s is de zaalbezetting bij het DoelenEnsemble een van de hoogste in Nederland.

Verrassen, vernieuwen en verbinden is een voorwaarde in al onze projecten en programmalijnen. We koesteren de hedendaagse canon, maar trekken ons tegelijkertijd weinig aan van de grenzen van ons genre. We slaan de handen ineen met onverwachte partners en hebben interactie met het publiek hoog in het vaandel staan. We geven spannende concerten in de Doelen, en we spelen net zo graag op bijzondere locaties in de stad, waaronder het Heerenhuys in het Park, boekhandel Donner en het HBS-gebouw in het Oude Westen. Door onderbelichte of vergeten verhalen op te duikelen en in onze programma’s te verweven, verlenen we nieuwe betekenis aan de plekken waar we spelen.

Een groot deel van de bevolking komt niet vanzelf in aanraking met de muziek die we spelen. Daarom leunen we niet achterover tot een nieuw publiek ons vindt, maar duiken we zelf de stad in om kennis te maken met nieuwe doelgroepen. Daarbij hebben we oog voor de manier waarop we onze muziekprogramma’s cureren, vormgeven en presenteren, om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. We koesteren onze relatie met jonge cultuurliefhebbers en vinden het essentieel dat een nieuwe generatie Rotterdammers in aanraking komt met hedendaagse muziek. In samenwerking met Albeda organiseren we jaarlijks het mbo-traject Music Slam, waarin poëzie, hedendaagse muziek en populaire genres als hiphop samenkomen.

We bewegen ons in het hart van een superdiverse stad. Daar spelen we de komende vier jaar meer dan ooit op in, door langdurige samenwerkingen aan te gaan met (grassroots) partners, ruimte te maken voor meerstemmigheid en aansluiting te vinden bij de vele muziekscenes en -gemeenschappen die de stad rijk is. Door gezamenlijk het spanningsveld op te zoeken tussen verschillende muziekstijlen en -tradities, zetten we in de periode 2021-2024 in op een compleet nieuw geluid: een weerspiegeling van het superdiverse, vooruitstrevende Rotterdam, dat haar bewoners verrast en verwondert, en tegelijkertijd representeert. Ongehoord mooi!

Beoordeling van de aanvraag

Het DoelenEnsemble is een kwalitatief hoogstaand ensemble dat hedendaagse muziek op internationaal niveau uitvoert. De concerten zijn avontuurlijk van karakter en hebben een zeggingskracht om het publiek te beroeren. Het ensemble legt zich toe op een variatie in muziekstijlen, van experimentele en vernieuwende muziek, zoals cross-overs, tot opera’s. Het DoelenEnsemble werkt in wisselende bezettingen. De Raad constateert dat het speelniveau soms onder druk komt te staan door relatief korte repetitieperiodes, ingegeven door een laag budget. De in de aanvraag genoemde projecten vertonen variatie, maar men werkt niet alles even goed uit. Zo beschrijft het programma in 2021 wel de kansen die het nieuwe HBS-gebouw biedt, maar inhoudelijk geeft het weinig inzicht in het uit te voeren repertoire.

Positie in de stad
De positie van het DoelenEnsemble in de stad is goed en de verbindende kwaliteit is hoog. Het muziekgezelschap heeft een sterke positie als ensemble voor hedendaagse muziek in Rotterdam. Zowel binnen als buiten het eigen muziekgenre weet het DoelenEnsemble partnerschappen aan te gaan. Het partnerschap met de Doelen blijft onverminderd bestaan. Zo levert het DoelenEnsemble een belangrijke bijdrage aan de doorlopende Red Sofa-concertreeks van deze organisatie. De Raad is enthousiast over de keuze om Rotterdamse componisten een plek te geven in het aanbod. Ook op landelijk niveau is het ensemble zichtbaar, onder andere met een tournee met Scapino Ballet Rotterdam, waarmee 52 optredens gepland staan.

Cultureel aanbod
Het DoelenEnsemble wil ruim baan maken voor uitdagende en toegankelijke programma’s waarmee men het bereik van gemiddeld 15.000 bezoekers per jaar wil overtreffen. Aan de behoefte van het publiek om echt iets te beleven, komt het DoelenEnsemble tegemoet door aan de concerten (licht)enscenering, film, dans, vocale en theatrale elementen toe te voegen. Ook kiest het ensemble voor verrassende locaties zoals Museum Boijmans Van Beuningen en het bijbehorende Depot, het Heerenhuys, SS Rotterdam en het Belasting & Douane Museum.

Naast deze positieve aspecten vindt de Raad het een goede keuze een Young DoelenEnsemble te beginnen, een opleidingstraject voor klassiek geschoolde musici die zich willen ontwikkelen in de nieuwe muziek. Ook het succesvolle Pianoslam is Music Slam waarin mbo-studenten – aan de hand van een lesprogramma en onder begeleiding van daartoe getrainde docenten – worden uitgedaagd om een gedicht over een (jaarlijks wisselend) thema te schrijven, vindt de raad interessant. Op het gebied van educatie draagt het DoelenEnsemble ook bij aan de kindermuziekweek.

Het DoelenEnsemble is een wendbare organisatie die efficiënt en beheerst met de beschikbare financiële middelen weet om te gaan. De Raad spreekt wel zijn zorg uit over de kwetsbaarheid van de organisatie: deze is in hoge mate afhankelijk van één persoon die zowel artistiek als zakelijk leider is. Voor een goede bedrijfsvoering is uitbreiding met minimaal 0,5 fte nodig. Het ensemble heeft urgent behoefte aan een productiemedewerker om de groei en kwaliteit te borgen. De Raad ondersteunt deze broodnodige uitbreiding waarmee de organisatie kan professionaliseren.

Fair pay
Het DoelenEnsemble is aangesloten bij de Nederlandse Associatie voor PodiumKunsten (NAPK), die onlangs richtlijnen voor een cao voor muziekensembles heeft opgesteld. De organisatie hoopt een stap te zetten om vanaf 2021 aan de normen van fair pay te kunnen voldoen. Als dat niet lukt, zal het aantal activiteiten naar beneden worden bijgesteld.

Financieringsmix
De Raad vindt de financieringsmix risicovol, omdat de onderdelen niet goed in balans zijn. De inkomsten uit publieke fondsen zijn laag en de private inkomsten nihil. De Raad vindt dat de organisatie meer inspanning kan leveren om fondsen te verwerven.

Het DoelenEnsemble heeft de intentie om inclusiviteit binnen de organisatie te stimuleren. Het breidt zijn team uit met een programmeur met veel contacten in het diverse netwerk van muziekscenes in de stad. Het plan vertelt niet tussen welke organisaties deze programmeur bruggen kan bouwen.

Publiek
De PR en marketing voert de Doelen uit; tevens de vaste speelplek van het ensemble. Daarmee wordt een deel van het publiek bereikt. Het ensemble kan via de Vrienden van het DoelenEnsemble gebruik maken van vijfduizend adressen. Het publieksbereik wordt groter door livestream concerten aan te bieden en vanaf 2020 streamt het ensemble ook concerten op Facebook en YouTube kanalen.

Het ensemble bereikt voornamelijk de drie doelgroepen: ‘stadse alleseters’, ‘elitaire kunstminnaars’ en ‘klassieke kunstliefhebbers’. De Raad vindt dat de beperkte data uit het Whize-onderzoek onvoldoende inzicht geven om conclusies uit te trekken.

Met de verhuizing naar het HBS-gebouw hoopt het ensemble een toename te zien van de ‘stedelijke toekomstbouwers’. In het plan ontbreken concrete stappen om een nieuw publiek te bereiken; desondanks geeft de Raad het DoelenEnsemble het voordeel van de twijfel dat het deze toename op termijn zal realiseren.

Personeel
Het DoelenEnsemble zou graag meer diversiteit willen binnen het ensemble, maar ziet zich daarin beperkt omdat het voor de aanwas afhankelijk is van conservatoria. Binnen het bestuur wordt inclusiviteit expliciet geagendeerd, maar het is de Raad niet duidelijk welke concrete acties hieruit voortvloeien.

Het DoelenEnsemble noemt onder innovatie drie aandachtspunten: Music Slam, de nieuwe programmeur en het HBS- gebouw. De Raad verwacht van het DoelenEnsemble meer innovatieve kracht dan in het plan beschreven staat. Andere presentatievormen en optredens op bijzondere locaties zijn niet echt vernieuwend te noemen. Het DoelenEnsemble hoopt met de verhuizing naar het HBS-gebouw vernieuwing te kunnen realiseren, maar de opzet daarvoor in het plan is te schetsmatig.

Het DoelenEnsemble heeft al meerdere jaren een ruime portefeuille aan partners. De komende jaren investeert het in uitbreiding en verduurzaming door een programmeur in te zetten. Ook de verhuizing wil het ensemble aangrijpen om samen met andere huurders te investeren in gezamenlijke projecten en programma’s.

geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert de gevraagde subsidie van € 150.000 toe te kennen. Met de verhoging kan de organisatie van het DoelenEnsemble het team versterken en de groei van activiteiten bekostigen.