CLUB GEWALT

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 85.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 85.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Discipline

Theater

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

Club Gewalt onderscheidt zich met innovatief muziektheater. De groep is origineel, laat een eigen geluid horen en biedt een groot aantal uitingsvormen op het gebied van muziektheater. Het jonge gezelschap toont flexibiliteit op het gebied van speelplekken en de context waarbinnen de voorstellingen spelen.

Geadviseerd subsidiebedrag

Het programma van Club Gewalt is van belang voor de vernieuwing van muziektheater in Rotterdam. Daarom adviseert de RRKC de aanvraag te honoreren voor het gevraagde bedrag, zodat het jonge gezelschap een financiële basis heeft om zich verder te ontwikkelen.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Wij zijn Club Gewalt, een muziek- en performance-collectief uit Rotterdam, bestaande uit zes performers/zangers/makers, een dramaturg en een zakelijk leider. Op alfabetische volgorde: Loulou Hameleers, Suzanne Kipping, Robbert Klein, Rick Mouwen, Gerty Van de Perre, Amir Vahidi, Sanna Vrij en Anne van de Wetering.
We leerden elkaar kennen op het conservatorium van Codarts. We creëren, componeren, produceren en performen onze eigen voorstellingen, waarbij muziek altijd het uitgangspunt is. Gefascineerd door popcultuur, opera en de belevingswereld van de millennial, creëren we universums waar conventies uit verschillende genres en disciplines elkaar kruisen en een nieuwe zintuiglijke ervaring vormen: van apocalyptische clubavonden tot r&b-opera’s.
CG bouwt aan een duurzame en inclusieve wereld door deze te verbeelden. Middels ons werk trainen we samen met ons publiek een houding van meerstemmigheid: Polyphonic Stories. Zo maken we ruimte voor het tegengeluid en het afwijkende. In 21-24 maken we drie opera’s, twee Rotterdamse locatieprojecten en drie CG-performancebands. We presenteren ze in binnen- en buitenland en zijn zichtbaar op het toneel, in de concertzaal, op opera- en popfestivals, op locatie en online. We repeteren en organiseren evenementen in onze eigen ruimte bij kunstenaarsbiotoop Time Window en zijn huisgezelschap van Operadagen Rotterdam. Daarnaast werken we samen met zowel culturele als niet-culturele instellingen, zoals WORM, Natuurhistorisch Museum, Rotterdams Weerwoord, Resilient City, Operator Radio en Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid.
Ons werk is altijd een gezamenlijke ervaring met ons publiek. We vragen van hen dan ook geen vrijblijvende houding: voor het oprekken van de geest is aandacht en commitment nodig. Gekeken naar de doelgroepensegmentatie van Mosaic zetten we in op het bereiken van Stadse Alleseters, Randstedelijke gemakzoekers en Klassieke kunstliefhebbers. Eind 2024 willen we gegroeid zijn naar 10.000 bezoekers per jaar. Om daar te komen, hanteren we een strategie waarbinnen we onze publieks- en doelgroepen indelen op basis van nabijheid en onze communicatie daarop afstemmen.
De komende vier jaar hebben we de volgende ambities:
1. Werk maken. Beter worden. Indruk maken. Publiek bereiken.
2. Onze geuzennaam “sletjes van de opera” adapteren en als rebelse pioniers de grenzen van muziektheater, opera en musical zoeken en openbreken.
3. Kunst-omnivoren van alle generaties, en de nieuwe generatie kunstliefhebbers in het bijzonder (en ook zeker zij die nog niet wisten dat ze dat waren) bespelen, verwarren en ontroeren.
4. CG verder verankeren in de stad Rotterdam door naast onze live art ook blijvende kunstprojecten beschikbaar te maken voor de Rotterdammer en Rotterdam-bezoeker.
5. De organisatie van CG verder verduurzamen en bestendigen, zodat we onze ambities kunnen verwezenlijken en onze slagkracht vergroten.
6. Doorbouwen aan onze internationale reputatie om zo nog meer en voor nog meer mensen te kunnen spelen in de hele wereld.
CG bestaat nu zes jaar als projectorganisatie, waarin we hebben getoond dat we op een flexibele en efficiënte manier innovatief werk kunnen maken. Om ons pionierschap in muziektheater, opera en musical op nationaal en internationaal niveau op een duurzame manier door te ontwikkelen hebben we nu echter continuïteit en stabiliteit nodig. Daarom vragen we bij gemeente Rotterdam een bedrag aan van 85.000 euro per jaar.

Beoordeling van de aanvraag

De Raad is verrast en geïntrigeerd door het programma van Club Gewalt, waaruit het elan van de toekomst spreekt. De groep is origineel, laat een eigen geluid horen en biedt een groot aantal uitingsvormen op het gebied van muziektheater. Club Gewalt werkt zeer eclectisch, beweegt zich door alle genres heen, en vervult als gezelschap een interessante ontwikkelingsfunctie. Het idee om binnen een gezelschap met diverse themabands te werken spreekt de Raad aan. Voorts is de RRKC positief over het vakmanschap en de hoge muzikale kwaliteit van de voorstellingen. De groep is nog sterk in ontwikkeling is en kan de eigen signatuur nog verder aanscherpen.
Club Gewalt onderscheidt zich met innovatief muziektheater waarin humor, fantasie en reflectie op de actualiteit de toon zetten. De groep gaat experimenteel te werk en beweegt zich buiten de gebaande paden van het reguliere theatercircuit. Hiermee bepaalt Club Gewalt een eigen positie die weinig institutioneel is en flexibiliteit laat zien op het gebied van speelplekken en de context van de voorstellingen. De Raad vindt het gezelschap van belang voor de vernieuwing en ontwikkeling van muziek, moderne opera en (muziek)theater.

Club Gewalt brengt een gevarieerd aanbod, speelt in clubs, theaters, festivals en tijdens de Operadagen.
De Raad waardeert de wijze waarop de groep generatiegenoten betrekt bij het schrijf- en maakproces.
Activiteiten op het gebied van educatie zijn weinig zichtbaar, maar de Raad realiseert zich dat een klein en beginnend gezelschap prioriteiten moet stellen. Het Club Gewalt-koor biedt amateurs kansen om te zingen, wat de Raad zeer waardeert.

De Raad vindt de bedrijfsmatige inrichting voldoende uitgewerkt en goed doordacht voor een jong gezelschap dat nog volop in ontwikkeling is. Club Gewalt geniet dan ook vertrouwen voor de overgang van projectorganisatie naar een structurele organisatie die vooruitwerkt en getuigt van langetermijndenken. Ook is de Raad positief over de keuze van de medewerkers om niet fulltime voor Club Gewalt te werken, maar ook de kans te grijpen andere ervaringen en inspiratie op te doen. De organisatie laat een realistische en eigentijdse visie op cultureel ondernemerschap zien. De posten op de begroting zijn helder toegelicht en de financieringsmix is voldoende gespreid.

Fair Pay
De intentie om aan de Fair Practice Code te voldoen is in de optiek van de Raad geloofwaardig. De beschikbare middelen en de fase waarin het jonge gezelschap verkeert, bieden daarvoor echter beperkte ruimte. De Raad begrijpt dit en vindt dat de organisatie onderneemt wat binnen haar mogelijkheden ligt.

De Raad oordeelt positief over de manier waarop Club Gewalt omgaat met diversiteit en verwacht dat de voorstellingen door de specifieke speelplekken een divers publiek bereiken. Clubpubliek en festivalpubliek vormen immers een brede en gevarieerde doelgroep. Ook vindt de Raad de bronnen waardoor de groep zich laat inspireren getuigen van een open en inclusieve houding. Ook toont de groep zich genderbewust.

Publiek
Club Gewalt zoekt het publiek op en sluit aan bij diverse podia en partners. De Raad vindt het publieksbereik voldoende qua omvang. In clubs, theaters en op festivals, operadagen en met pop-ups bereikt de groep een breder publiek dan de directe kring van liefhebbers van het genre. De organisatie bereikt groepen die in het verlengde liggen van de speelplekken en streeft naar een meer proactieve marketing en communicatie.
De organisatie geeft een heldere analyse van haar publieksgroepen en de wijze waarop zij streeft naar publieksverbreding. Een uitgewerkte visie op hoe doelgroepen te werven die verder buiten bereik liggen, ontbreekt.

Personeel
Binnen de groep vaste medewerkers is volgens de Raad beperkt sprake van diversiteit.

De Raad vindt Club Gewalt in artistiek opzicht innovatief en van belang voor de vernieuwing van muziek en muziektheater. De voorstellingen doorkruisen alle mogelijke genres en disciplines. Ook in de manier van presenteren en de context van de voorstellingen treedt de groep overtuigend buiten de gebaande paden.

De connecties van Club Gewalt met diverse circuits acht de Raad voldoende. De verbindingen die het gezelschap aangaat, liggen veelal in het verlengde van de specifieke soort voorstellingen, podia en contexten. Naast reguliere contacten met podia en cultuurorganisaties werkt Club Gewalt samen met het club- en popcircuit en verkent het gezelschap het undergroundcircuit. Ook zijn er contacten met heel andere organisaties, zoals Rijkswaterstaat.

geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert Club Gewalt een Cultuurplansubsidie van € 85.000, – toe te kennen.