Centraal Plan Bureau Rotterdam

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 48.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 48.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Discipline

Letteren en debat

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Raad waardeert de wijze waarop Centraal Plan Bureau Rotterdam met het Cross Comix festival ruimte geeft aan een niche, waarin woord en beeld worden gecombineerd. Van de plek van de organisatie in het culturele veld in Rotterdam, is de Raad niet helemaal overtuigd.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad vindt de begroting realistisch; die past bij de voorgenomen activiteiten. Ook ziet de RRKC het belang van de doelgroep die de organisatie bedient. De RRKC adviseert de door Centraal Plan Bureau Rotterdam gevraagde subsidie van € 48.000 toe te kennen.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Stichting Cultureel Planbureau Rotterdam (CPBR) presenteert met het festival Cross Comix verrassende en eigenzinnige combinaties van het beeldverhaal met de actualiteit en andere hedendaagse kunstdisciplines. Niet alleen door deze te tonen, maar vooral door ze in aanwezigheid van makers en publiek tot stand te brengen.

Zo leveren we een bijzondere bijdrage aan het verhalende klimaat in Nederland. In vier jaar tijd hebben we een binding ontwikkeld met een breed samengesteld publiek: divers in leeftijd en (culturele) achtergrond, maar bovenal nieuwsgierig. Deze potentie willen we graag uitbouwen, zowel inhoudelijk als organisatorisch.

Inhoudelijke plannen
In de komende vier jaar willen we als organisatie het bestaande festival uitbouwen, zowel in publieksaantallen als in reputatie. Er is geen gebrek aan thema’s om aan te snijden. Enkele indicatieve mogelijkheden:

  • Landen. Turkije en Brazilië, bijvoorbeeld, hebben een bloeiende stripcultuur die zowel inhoudelijk relevant als grafisch vernieuwend is.
  • Actualiteiten. Verhalen van vluchtelingen zijn zowel door henzelf als door professionals als strip uitgewerkt. Beeldverhalen helpen met het verwerken van trauma’s, maar brengen ook de realiteit indringend over.
  • Doelgroepen. Het stripboek ‘Naasten’ (2019) bracht onderzoek naar mantelzorg in de laatste levensfase in beeld. Graphic medicine is een internationale ontwikkeling voor de (educatieve) inzet van strips in de gezondheidszorg.

Het is met deze zwaartepunten dat we ons hoofddoel nastreven, namelijk het betrekken van nieuwe doelgroepen bij het beeldverhaal. Daarnaast wil het festival uiteraard de vaste achterban uitbreiden met een breed programma dat naast informatieve componenten ook educatieve en puur ontspannende elementen kent. Het blijft tenslotte een festival.

Organisatorische plannen
Cross Comix is in vier jaar uitgegroeid van een kunstenaarsinitiatief tot een goedlopend meerdaags festival op verschillende locaties. Er is een verscheidenheid aan vormen (films, interviews, muziek, stadswandelingen, tentoonstellingen, masterclasses, enzovoort), met alle productionele complicaties van dien. Er zijn internationale gasten, er is een dozijn samenwerkingsverbanden. Met andere woorden, Stichting CPBR heeft organisatorisch bewezen een complex festival te kunnen programmeren, produceren en marketen.

In de periode 2021-2024 wil Stichting CPBR graag een professionaliseringsslag maken, met name door de Cultural Governance en Fair Practice codes te implementeren. Dit betekent dat de operationele taken bij het bestuur worden weggehaald en ondergebracht bij een festivalmanager en externe boekhouder en accountant. Scheiden van uitvoering en toezicht is immers een belangrijke component van zorgvuldige governance.

Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag van Centraal Plan Bureau Rotterdam oogt helder en overtuigend. De Raad ziet een duidelijke artistieke lijn in het Cross Comix Festival, een meerdaags festival rond het beeldverhaal, dat op verschillende locaties in Rotterdam plaatsvindt. De Raad oordeelt positief over de multidisciplinaire activiteiten binnen het festival en de verrassende output ervan, zoals de ‘verstripping’ van het album Mens van zangeres Wende.

De Raad waardeert de wijze waarop de organisatie met Cross Comix ruimte geeft aan een niche, waarin woord en beeld worden gecombineerd. Het siert de organisatie dat zij, anders dan haar commerciële evenknieën, beeldtaal niet als consumptieartikel ziet, maar als kunst en met de vorm en inhoud daarvan durft te experimenteren. De Raad juicht het toe dat de organisatie dwarsverbanden tot stand brengt door relaties te leggen met bijvoorbeeld andere grafische vormen en muziek. De Raad is positief over de manier waarop de organisatie het beeldverhaal en de daarbij behorende cultuur groter weet te maken door de gekozen methode en middelen.

Positief is de Raad over de manier waarop Centraal Plan Bureau Rotterdam met het Cross Comix festival bijdraagt aan talentontwikkeling: binnen het programma is er een divers aanbod voor verschillende doelgroepen, van nieuwkomer tot publicerend striptekenaar en van beginnersworkshop tot masterclass.

De Raad vindt de begroting realistisch in het licht van de voorgenomen activiteiten. Uit de aanvraag blijkt de organisatie zich bewust te zijn dat een professionaliseringsslag nodig is, evenals een frisse blik op de rollen en verhoudingen binnen de organisatie en het bestuur. De Raad is hier enthousiast over, evenals over het voornemen de raad van advies te formaliseren.

Financieringsmix
De begroting laat een heldere en gezonde balans zien tussen subsidie en eigen inkomsten. De omzet van Centraal Plan Bureau Rotterdam groeit, waardoor een groot deel van de inkomsten uit recettes kan worden gehaald.

Fair Pay
De organisatie geeft aan haar medewerkers via de norm te willen betalen, maar werkt dit nog niet uit in de begroting. Hier heeft de Raad begrip voor.

De Raad stelt vast dat een expliciete visie op inclusiviteit en een uitgewerkt plan van aanpak daarvoor ontbreken. De ambitie inclusiever te programmeren is wel terug te lezen in de aanvraag, maar op de andere p’s, personeel en publiek, van de Code Diversiteit en Inclusie reflecteert de aanvraag niet.

Publiek
De organisatie bedient een specifiek publiek, op dit moment voornamelijk mono-cultureel en ouder dan achttien jaar. De organisatie heeft een duidelijke wens om haar publiek te verbreden en geeft expliciet aan dat zij een jonger en (cultureel) diverser publiek wil bereiken. Concrete stappen of een strategie om dit te bewerkstelligen ontbreken.

Personeel
De Raad waardeert de mate waarin de organisatie zich zelfkritisch toont en roept de organisatie op om concrete stappen te formuleren als het gaat om het diversifiëren van de organisatie, vooral op bestuursniveau.

De Raad vindt het innovatief hoe Centraal Plan Bureau Rotterdam beeldtaal weet op te rekken tot die verschillende disciplines raakt en dat woordtaal niet beperkt blijft tot het gedrukte beeld.

De organisatie slaat haar vleugels uit tot buiten de culturele sector en de stad. Dat juicht de Raad toe. Ook waardeert de RRKC dat de organisatie beeldtaal combineert met bijvoorbeeld de zorg en wetenschap. Centraal Plan Bureau Rotterdam laat echter in eigen stad ook kansen liggen, terwijl de aandacht van de organisatie voor vluchtelingen en streetart samenwerking mogelijk maakt met meerdere Rotterdamse partners. Het is jammer dat de aanvraag deze niet noemt. Dat roept het beeld op van een organisatie die vooral reactief samenwerkt. Wel onderhoudt de organisatie banden met onderwijsinstellingen.

geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert het gevraagde subsidiebedrag van € 48.000 toe te kennen.