AVL Mundo

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 100.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 165.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
n.v.t.

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Raad vindt het aanbod van de Stichting AVL Mundo kwalitatief hoogstaand. De stichting weet haar programma bovendien in te passen in een spannende en veranderende omgeving, het M4H-gebied in Rotterdam-West: een aantrekkelijke presentatieplek voor een breed publiek. Het programma is groots en meeslepend en heeft de potentie uit te groeien tot iets bijzonders. Tegelijkertijd constateert de Raad dat in de programmering van AVL Mundo focus ontbreekt. Ook de belangenverstrengeling tussen Atelier van Lieshout en AVL Mundo baart de Raad zorgen.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad adviseert AVL Mundo een subsidiebedrag toe te kennen van  € 100.000,- vanwege de hoge artistieke kwaliteit van het aanbod, mits de organisatie haar activiteitenplan concreter maakt en aantoont hoe zij de Governance Code Cultuur gaat toepassen. In het advies geeft de Raad hiervoor aandachtspunten mee.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Sinds 2008 presenteert en initieert AVL Mundo beeldende en andere kunsten op een eigen terrein van meer dan 4000m2 in het M4H-gebied te Rotterdam-West.

De horizon:
Over een aantal jaar verrijst op het terrein een nieuw ambitieus cultureel cluster van 10.000m2 met expositieruimtes, werkruimte, een performancespace/auditorium, een beeldentuin en horeca. Onderdeel van het project is ook woningbouw waarmee de exploitatie van het culturele cluster voor een deel zal worden gefinancierd. Dit project, ‘De Brutus’, is een samenwerking tussen AVL Mundo, Atelier van Lieshout (AVL) en andere (markt)partijen.

Het nu:
Tussen nu tot 2025 is er in de grote ruimtes van AVL Mundo een uitgebreid publiek programma bestaande uit oa. exposities, voorstellingen, talkshows en inwendige geneugten. Dit programma borduurt voort op en schuurt aan de thematieken van de werken van Atelier Van Lieshout, maar is een zelfstandige entiteit met een eigen beleid en artistiek profiel. Er is veel ruimte voor internationale kunstenaars, lokale helden, interdisciplinaire projecten, talentontwikkeling, educatie en uitgaan. Het programma is getiteld: De Barbaar.

De Barbaar:
De Barbaar staat symbool voor het proces van innerlijke mutatie die nodig is om de wereld te veranderen. Huidige begrippen als inclusief, divers, polysexueel of interconnectiviteit veronderstellen een ‘normaal’ of een afwijking van het gangbare. Dit is niet hoe De Barbaar de wereld ervaart en de toekomst voor zich ziet. De Barbaar probeert door zijn/haar aanwezigheid de mensheid van binnenuit laten muteren middels uitdagen en het stretchen van verwachtingen. De Barbaar gebruikt de kunsten, de wetenschappen en sociale processen om dit te bewerkstelligen. Dit gebeurt concreet door groots en meeslepend te denken en door een breed en gevarieerd programma neer te zetten. Voor een significant deel worden deze ambities gerealiseerd in samenwerking met bestaande instellingen in de stad, maar De Barbaar acteert ook op eigen houtje met Rotterdamse branie en is artist driven.

Publiek:
De Barbaar richt zich op verschillende publieken. Educatie richt zich sterk op de omliggende wijken die veel cultureel diverse jeugd herbergt. Talentontwikkeling betreft vooral jonge afgestudeerden en mid-career kunstenaars en makers. Het bredere publiek wordt in de eerste jaren gezocht in de voorlopers, hipsters en millennials. Dit potentieel wordt in de komende jaren uitgebreid naar de zogenaamde early majority. Voor de eerste jaren wordt gemikt op 24.200 bezoekers.

Reputatie:
AVL Mundo/De Barbaar werkt samen met kunstinstellingen, bedrijfsleven, zorgsector en academische wereld. De gerealiseerde tentoonstellingen, het internationale netwerk en de opgebouwde reputatie hebben gezorgd voor een goede embedding in de stad. Zo is er sinds dit jaar De Brutus-prijs voor jong talent en is het terrein van AVL betrokken bij veel bestaande en nieuwe culturele activiteiten en is er al veel aandacht in de (inter)nationale media.

Gemeentelijke speerpunten:
Het programma voor de komende vier jaar van AVL Mundo haakt op een aantal manieren aan bij de gemeentelijke speerpunten. Interconnected als het gaat om samenwerking met oa. bedrijfsleven en academische wereld. Innovatief als het gaat om alternatieve verdienmodellen en artist-driven stadsontwikkeling. Inclusief als het gaat om speciale doelgroepen in Rotterdam.

On-Hollands:
De plannen van AVL Mundo zijn bruut en onhollands ambitieus. Aan ons de taak om de stad, de wereld en alles wat leeft voor te bereiden de noodzakelijke veranderingen. Met kunst.

Beoordeling van de aanvraag

De Raad ziet in de aanvraag van AVL Mundo een veelomvattend plan met een keur aan nationale en internationale kunstenaars. Het programma getiteld De Barbaar bestaat uit exposities, voorstellingen en talkshows en oogt eigenzinnig en authentiek. AVL Mundo weet het programma in te passen in een spannende en veranderende omgeving, het Merwe-Vierhavengebied in Rotterdam-West: een aantrekkelijke presentatieplek voor een breed publiek. Het programma is groots en meeslepend en kan uitgroeien tot iets bijzonders.

Wel constateert de Raad dat de programmering onvoldoende focus heeft en geen duidelijke prioriteiten stelt. Daardoor mist de Raad samenhang in de programmering.

De relatie tussen Atelier van Lieshout en AVL Mundo wordt in de aanvraag beschreven, maar de Raad kan zich niet onttrekken aan de indruk dat de aanvraag is geschreven vanuit twee nauw verknoopte organisaties. Of en hoe gepoogd is beide organisaties te ontvlechten, maakt de aanvraag niet duidelijk. De Raad betreurt het dat de aanvrager daar niet transparant over is.

De Raad is positief over de financieringsmix van AVL Mundo die ondernemersgeest uitstraalt. In financieel opzicht is AVL Mundo echter nog verknoopt met Atelier van Lieshout. De Raad verwacht dat een verdere ontvlechting van de twee organisaties de subsidiestromen inzichtelijker zal maken.

De Raad vindt het zorgelijk dat een van de bestuurders van AVL Mundo persoonlijke belangen heeft bij zowel AVL Mundo als Atelier van Lieshout. De Raad acht dit in strijd met de Code Cultural Governance.

Fair Pay
De Raad heeft uit de aanvraag onvoldoende inzicht gekregen in hoeverre AVL Mundo fair pay toepast.

De Raad mist een visie en een samenhangend plan op het gebied van inclusiviteit. AVL Mundo leunt op tijdelijke partners om bij te dragen aan diversiteit binnen de programmering.

Publiek
AVL Mundo bereikt in omvang en samenstelling het traditionele kunst- en festivalpubliek. De focus ligt te weinig op de verbreding van doelgroepen, vooral als het om culturele diversiteit gaat. Binnen het Rotterdamse doelgroepensysteem concentreert AVL Mundo zich op alle groepen, behalve op de ‘cultuurmijders’. De Raad heeft onvoldoende inzicht gekregen in een gerichte marketingstrategie.

Personeel
AVL Mundo is weinig divers qua bestuur en personeel. Concrete doelstellingen om diversiteit in het personeelsbestand te stimuleren ontbreken.

AVL Mundo opereert vanuit een sterk ontwikkeld gevoel voor cultureel ondernemerschap en draagt met haar innovatieve, interdisciplinaire manier van werken bij aan de pluriformiteit van het Rotterdamse culturele veld.

AVL Mundo verbindt zich vrij natuurlijk aan partijen buiten de culturele sector zoals wetenschap en stadsplanning. Door haar interconnectieve manier van werken slaagt AVL Mundo erin het M4H-gebied aantrekkelijk te maken voor bezoekers uit Rotterdam en daarbuiten.

geadviseerd subsidiebedrag

De RRKC adviseert AVL Mundo een subsidie van € 100.000 toe te kennen onder twee voorwaarden: de aanvrager dient een concreter activiteitenplan in en maakt inzichtelijk hoe zij de Governance Code Cultuur toe gaat passen.