Arminius

Advies

Geadviseerd subsidiebedrag
€ 160.000
Gevraagd subsidiebedrag
€ 219.000
Subsidie in Cultuurplan 2017-2020
€ 183.000
Prijspeil 2020. Bron: Gemeente Rotterdam

Discipline

Letteren en debat

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

De Raad herkent in Arminius een instelling met een belangrijke platformfunctie, maar betreurt het relatieve gebrek aan ambitie waarmee de organisatie die functie de komende jaren wil vervullen. De Raad mist urgentie in de aanvraag en eveneens vernieuwing in de programmering.

Geadviseerd subsidiebedrag

Arminius draagt dankzij zijn positie en fysieke plek in de stad bij aan de pluriformiteit van het culturele aanbod. De Raad constateert echter een beperkte visie op inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Het cultuurbudget vertoont krapte, nieuwkomers in het debatveld melden zich en Arminius heeft kansen om meer eigen inkomsten te genereren. Daarom adviseert de RRKC Arminius een subsidie te verlenen van € 160.000.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling

Missie
Onze missie is om de stad vooruit te helpen door podium te bieden aan het publieke debat. Dat is van groot belang voor het democratische proces en een open samenleving. Arminius wil Rotterdammers inspireren om samen na te denken over de toekomst die we willen.

Visie
Juist in deze tijd van toenemende polarisatie hebben steeds meer mensen behoefte aan een echt en genuanceerd live gesprek. Die groeiende behoefte blijkt ook uit de toenemende belangstelling voor ons programma, van 8.219 bezoekers in 2016 naar 15.140 in 2019. Om tegemoet te komen aan die groeiende vraag is de eerste ambitie van Arminius om meer debatten te organiseren en een groter publiek te bereiken. Onze tweede ambitie is: het bereiken van meer cultureel divers publiek.

Strategie
Programma
In de periode 2021-2024 willen we de grote lijnen in de programmaopzet van de afgelopen jaren vasthouden, uitbreiden en aanvullen. Vaste onderdelen zijn onder meer DRAAD en Denkcafé. DRAAD is een reeks politieke debatten met opiniemakers waar actuele, Rotterdamse grootstedelijke onderwerpen aan bod komen. In Denkcafé volgen we de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, media en politiek nauwgezet.

Arminius organiseert daarnaast goedlopende jaarlijks terugkerende events, waaronder de Nacht van de Filosofie, het Rotterdamse Boekenbal en de uitreiking van de Persprijs Rotterdam. Verder staan er jaarlijks diverse Actualiteitsdebatten op het programma.

Culturele diversiteit
Met concrete acties werken we al aan het binnenhalen van meer cultureel divers publiek. Zo hebben we in 2019 bijvoorbeeld de eerste twee Arminius Fellows aangesteld. Deze gastprogrammeurs met een bi-culturele achtergrond brengen nieuwe ideeën en perspectieven, expertise en netwerken mee die ons programma én ons publiek verrijken.

Interconnectiviteit
Naast LOKAAL, het centrum voor democratie in Rotterdam met wie wij de eerder genoemde programmareeks DRAAD organiseren, heeft Arminius er recent twee nieuwe vaste samenwerkingspartners bijgekregen: Vers Beton, het online tijdschrift voor de harddenkende Rotterdammer, en de Erasmus Universiteit. Naast de uitwisseling van kennis, inzichten en expertise, bereiken we via deze partners nieuwe bezoekers. Daarnaast zijn er nog tientallen andere organisaties in Rotterdam waar wij mee samenwerken.

Positionering en marketing
Om een groter en meer cultureel divers publiek te bereiken zijn we begonnen met een herpositionering, zowel van onze marketing en communicatie als ons programma.
We ontwikkelden een nieuwe, heldere visuele identiteit en vervingen onze voormalige, wat saaie tagline ‘congres en debat centrum’ door het feestelijker ‘debatpodium’.

Met de inrichting van, en betere afstemming tussen, verschillende digitale systemen voor marketing, communicatie en kaartverkoop kunnen we bezoekers (groepen) gerichter benaderen met nieuwe programma’s. Onze nieuwe website (lancering 2020) en ons nieuwe sociale mediabeleid moeten onze herpositionering verder ondersteunen.

Innovatie en toegankelijkheid
Het vernieuwde voorplein, dat begin 2020 wordt opgeleverd, maakt het Arminius-gebouw opener en meer zichtbaar. Ook werken we aan het toegankelijker maken van ons aanbod met nieuwe programmavormen.

Beoordeling van de aanvraag

Debatpodium Arminius vervult volgens de Raad een belangrijke platformfunctie in de stad. Bovendien is het gevestigd op een unieke plek in Rotterdam. De instelling slaagt erin om verschillende partijen uit te nodigen en te ontvangen. Met de programma’s DRAAD en Denkcafé faciliteert Arminius kennisuitwisseling en publiek debat.

De Raad mist echter in de aanvraag van Arminius een gevoel van urgentie. Daarnaast ontbreekt een duidelijke visie op hoe de organisatie de programmering wil vernieuwen, terwijl Arminius het debatpodium bij uitstek is om bijzondere thema’s te agenderen en prikkelende visies te ontwikkelen.

Juist nu er in Rotterdam meer spelers komen die het debat willen bevorderen, zou Arminius een sleutelpositie in het veld kunnen innemen, door zich sterker en gedurfder te positioneren. In de samenwerking met partners durft Arminius thema’s aan te raken die de reguliere programmering kunnen aanvullen. De Raad is van mening dat binnen de organisatie zelf meer bewustzijn zou moeten zijn van wat er in de omgeving leeft.

De Raad waardeert het initiatief Arminius Fellows, het programma waarin gastprogrammamakers de redactie een half jaar komen versterken. Een dergelijke uitbreiding van de kleine, vaste redactie maakt dat nieuwe blikken, stemmen en ideeën ruimte krijgen. Tegelijkertijd betreurt de Raad het tijdelijke en projectmatige karakter van de samenwerking met fellows, en zou graag zien dat de programmaredactie investeert in een duurzame manier van samenwerken en het structureel inbedden van diversiteit in de vaste redactie.

De Raad is van mening dat Arminius voor zijn ambities sterk leunt op externe partijen en vrijwilligers, en vraagt zich af wat er met de plannen van Arminius gebeurt als de externe hulp uitblijft. De verhuur van de ruimtes biedt de organisatie in principe een stabiele vorm van inkomsten. De Raad ziet kansen deze verhuurinkomsten te vermeerderen. Daarvoor zou Arminius een heldere visie op de verhuur moeten ontwikkelen; aan wie verhuren we wel en aan wie niet en welke tarieven passen bij de hurende partijen? Een dergelijke visie zal volgens de Raad bijdragen aan een betere positionering van de organisatie in de stad.

Fair Pay
In de aanvraag staat dat Arminius vijf medewerkers in loondienst heeft, van wie het salaris is gerelateerd aan de cao Nederlandse Podia. Uit de aanvraag blijkt niet dat Arminius fair pay ambieert. Het valt de Raad op dat Arminius als opdrachtgever een grote verantwoordelijkheid voor fair pay bij de opdrachtnemer legt.

In de aanvraag van Arminius wordt de nadruk gelegd op het diversifiëren van het publiek. De organisatie geeft aan dat dit een van de twee hoofddoelstellingen is van de organisatie. De Raad mist echter concrete doelstellingen en betreurt het gebrek aan aandacht voor de andere p’s van de Code Diversiteit en Inclusie.

Publiek
De organisatie bereikt een vrij divers publiek, vooral dankzij programma’s die het podium met partners vormgeeft. Arminius schrijft naar een breder publiek te streven. Hoe de nieuwe marketingstrategie daaraan zal bijdragen, maakt de aanvraag echter niet duidelijk.

Personeel
De Raad mist ambities op het gebied van een diverser personeelsbestand, vooral binnen de driekoppige redactie. Arminius zou voor de diversiteit minder afhankelijk moeten zijn van partners, waartoe de Raad ook de Arminius Fellows rekent.

Uit de aanvraag spreekt de intentie om te innoveren, maar die is onvoldoende uitgewerkt. Arminius koppelt innovatie aan de vernieuwing van het voorplein, maar een bredere visie op hoe Arminius toegankelijker kan worden ontbreekt.

Arminius heeft een breed netwerk van partners, zowel binnen als buiten de culturele sector. Deze zijn vaak stevig ingebed in de stad, zoals Vers Beton, Albeda College en de Erasmus Universiteit Rotterdam. De Raad ziet kansen in samenwerkingen met kleine, lokale organisaties en is benieuwd naar de positieve effecten van dergelijke samenwerkingen op de maatschappelijke opgaven waar Rotterdam voor staat.

geadviseerd subsidiebedrag

€ 160.000