Tussentijdse evaluaties


Gevraagd advies; eenmaal in de vier jaar, vóór het einde van het tweede jaar van een Cultuurplanperiode, maakt deel uit van de cyclus van het Cultuurplan.

Wanneer tussentijds evalueren?
Culturele instellingen die in opbouw zijn of in een overgangsfase verkeren, kunnen in aanmerking komen voor een Cultuurplansubsidie, onder voorwaarde van een tussentijdse evaluatie. Dit zijn bijvoorbeeld instellingen die gaan fuseren, nieuw zijn, inhoudelijk of zakelijk een andere koers gaan varen of instellingen waaraan eerder specifieke voorwaarden zijn gesteld voor een gewenste ontwikkeling. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur kan adviseren een culturele instelling tussentijds te evalueren. Als het college van burgemeesters en wethouders de evaluatie wenselijk acht, moet de instelling meewerken aan deze evaluatie. Het college kan zelf ook instellingen aandragen voor tussentijdse evaluatie in het verdelingsvoorstel. Verlenging van subsidie Culturele instellingen met een tussentijdse evaluatie zijn eerst voor de periode van twee jaar opgenomen in het Cultuurplan. In het tweede jaar van het Cultuurplan wordt de instelling opnieuw beoordeeld door een commissie van de Raad. De beoordeling gebeurt op basis van wat de instelling in de eerste periode van anderhalf à twee jaar in het lopende Cultuurplan heeft gedaan en aan de hand van het Cultuurplanadvies, inclusief de beschreven voorwaarden. Ook voert de directie een gesprek met de beoordelingscommissie. Vervolgens adviseert deze commissie of een verlenging van de subsidie met twee jaar wenselijk is.

Tussentijdse evaluaties Cultuurplan 2013-2016
In het Cultuurplanadvies 2013-2016 heeft de Raad geadviseerd enkele instellingen op te nemen in het Cultuurplan, onder voorwaarde van tussentijdse evaluatie. Ook heeft het college van B en W bepaald enkele instellingen tussentijds te evalueren. Dit zijn voor het Cultuurplan 2013 – 2016 het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam, het Havenmuseum/ Maritiem Museum, Luxor Theater Rotterdam, MAMA, Museum Rotterdam/ Oorlogs- en Verzetsmuseum, MAAS, Theater Rotterdam, Witte de With, WORM en Scapino Ballet. Scapino Ballet wordt ook landelijk geëvalueerd door de Raad voor Cultuur. Deze instellingen zijn tot en met 2014 gegarandeerd van subsidie. Na de tussentijdse evaluatie in het tweede kwartaal van 2014 adviseert de Raad over verlenging van de subsidie tot en met 2016. Het college van B en W neemt de uiteindelijke beslissing over de verlenging.