Cultuurplanadvies 2021-2024


Het Cultuurplanadvies 2021-2024 is te lezen op cultuurplanadvies.rrkc.nl.

Elke vier jaar brengt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) een advies uit voor het Cultuurplan, de verdeling van meerjarige subsidies voor kunst en cultuur door de gemeente Rotterdam. De Cultuurplanperiode duurt vier jaar. Voor de beoordeling van de afzonderlijke aanvragen stelt de Raad tijdelijke commissies in. De Raad geeft uiteindelijk een integraal Cultuurplanadvies af.

Dit is de rol van de RRKC in het Cultuurplan

Naar verwachting stelt de gemeenteraad in de zomer van 2019 de Uitgangspuntennota vast. Deze staat in de kantlijn van deze pagina. Het afgelopen jaar verschenen er verschillende rapporten over de behoefte binnen de cultuursector in Rotterdam en landelijk, zoals de regioprofielen van de Raad voor Cultuur, het IABx rapport, het RRKC advies aan het nieuwe college van B&W Durf te kiezen, de Cultuurverkenning van de gemeente Rotterdam uit 2017 en het advies van het  Rotterdams Directeurenoverleg: ‘Cultuur draagt de stad de stad in transitie’. Bovendien bracht de RRKC het adviesrapport uit ‘Beschouwingen over inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit’. Alle rapporten zijn terug te vinden in de kantlijn.

 

Wat gebeurt er met een subsidie-aanvraag?

In juni publiceert het college de Uitgangspuntennota voor Cultuurplan 2021-2024. De gemeenteraad bespreekt dit en stelt de inrichtingseisen op. Dit zijn de richtlijnen voor het opstellen van het beoordelingskader. Het college van B&W stuurt in het najaar van 2019 een adviesaanvraag voor het Cultuurplanadvies aan de RRKC.

 

Hoe komt de RRKC tot een advies?

De RRKC ontvangt alle subsidie-aanvragen voor het Cultuurplan via de gemeente Rotterdam. De adviescommissies  beoordelen de aanvragen en de Raad geeft een integraal advies. Het Cultuurplanadvies verschijnt in juni 2020. Op basis van het advies doet het college van B&W vervolgens een verdelingsvoorstel. De gemeenteraad neemt in het najaar van 2020 een definitief besluit hierover.

 

De Sectoranalyse nieuwe stijl

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur vraagt hulp van een grote groep externe adviseurs om tot een weloverwogen Cultuurplanadvies te komen. Dit zijn deskundige en enthousiaste vrijwilligers, die een onpartijdig oordeel geven. Via een openbare werving in januari 2019 hebben we goede kandidaten gevonden. Inmiddels zijn de commissies gevormd, de samenstelling van de commissies staat in de kantlijn. In april publiceerden wij het rapport ‘Beschouwingen over Inclusiviteit, Innovatie en Interconnectiviteit’. Dit rapport vervangt de gebruikelijke sectoranalyse. Hierin staat geen uitgebreide verkenning van de sector per genre maar beschrijft drie belangrijke trends: inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Het rapport is te vinden in de kantlijn.

Het werk van de commissies

Na het vaststellen van het beoordelingskader begint de adviesprocedure. De commissieleden bezoeken voorstellingen en tentoonstellingen van de partijen die aanvraag doen. Ze lezen de aanvragen en stellen vragen aan de aanvrager tijdens de informatiegesprekken.

Er zijn commissies voor de verschillende genres en disciplines:
> architectuur, vormgeving en digitale cultuur
> film
> letteren en debat
> beeldende kunst en fotografie
> museale collecties en erfgoed
> dans
> theater
> klassieke muziek
> popmuziek en jazz
> talentontwikkeling
> cultuureducatie

Tenslotte is er nog de commissie integraal die weegt alle aanvragen en helpt de Raad keuzes te maken in zijn integrale oordeel. Deze commissie plaatst de individuele instellingsadviezen in een breder perspectief. Welke rol speelt deze instelling in de stad, in het land en internationaal? Uiteindelijk maakt de Raad het definitieve advies.

Meer informatie

De meest gestelde vragen over het Cultuurplanadvies en de antwoorden daarop hebben we hiernaast op een rij gezet. Al het nieuws over het Cultuurplanadvies en de stappen er naar toe staan in onze nieuwsbrief. Schrijf je daar voor in.

Voor alle vragen over het indienen van een subsidie-aanvraag voor het Cultuurplan, kijk op www.rotterdam.nl.  Of neem contact op met de Afdeling Cultuur.

Neem voor specifieke vragen over de procedure van het Cultuurplanadvies contact op met de RRKC.