Cultuurplanadvies 2013-2016


Inleiding
In 2012 adviseert de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur over het Cultuurplan 2013-2016. Het college van burgemeester en wethouders stelt 77,25 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het Cultuurplan. 109 culturele instellingen vragen vervolgens samen 102,2 miljoen euro per jaar aan. De Raad adviseert welke culturele instellingen voor welk bedrag moeten worden opgenomen in het Cultuurplan. Ondernemerschap en het DNA van de stad zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. De uitgangspunten zijn in 2011 door het college bepaald in de Uitgangspuntennota voor het Rotterdamse cultuurbeleid 2013 – 2016, Midden in de Stad.

Burgerparticipatie
In deze Cultuurplanprocedure vraagt de Raad op verzoek van de gemeenteraad (motie Oosterhoff ‘Burgerparticipatie in het Cultuurplan’) ook naar de mening van Rotterdammers. Dat doet de Raad via een online onderzoek van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS, nu OBI – Onderzoek en Business Intelligence). Ook organiseert de Raad debatten over cultuurdeelname en –wensen van jongeren. Over de participatie van Rotterdammers in het Cultuurplanproces, publiceerde de Raad in 2010 een advies.

Advies
De afzonderlijke aanvragen voor het Cultuurplan worden door commissies beoordeeld. Download hier een overzicht van de samenstelling van deze commissies. De Raad maakt vervolgens een integrale afweging en publiceert het Cultuurplanadvies 2013 -2016. De Raad adviseert uiteindelijk om 67 instellingen in het Cultuurplan 2013-2016 op te nemen. Daar zitten twee nieuwe instellingen bij. Vanwege de forse bezuiniging krijgen vrijwel alle aanvragers een lager bedrag dan zij hebben aangevraagd. toch niet in het Cultuurplan op te nemen. Indien er alsnog extra financiële middelen voor cultuur vrijkomen, zouden deze instellingen als eerste in aanmerking moeten komen. Zeven instellingen krijgen een positief advies van de Raad onder voorwaarde van een tussentijdse evaluatie.

Reacties
Het Cultuurplanadvies roept felle reacties op. Het college van B en W besluit in zijn verdelingsvoorstel ‘Midden in de Stad’ het Cultuurplanadvies daarom op punten te wijzigen. Tijdens een lange behandeling van het Cultuurplan in de gemeenteraad wordt het verdelingsvoorstel via moties ook nog eens op verschillende punten aangepast. Enkele instellingen die ondanks een positief advies buiten het Cultuurplan zouden vallen, worden toch opgenomen: Music Matters, Jazzpodium BIRD, WMDC/Grounds, Epitome en Rotterdam Circusstad. Kosmopolis en De Unie in Debat waren juist wel opgenomen in het verdelingsvoorstel, maar raken financiering uit het Cultuurplan alsnog kwijt. Tijdens de besluitvorming in de gemeenteraad wordt besloten dat er negen instellingen tussentijds worden geëvalueerd. Later wordt er nog een instelling aan toegevoegd.

Bekijk hiernaast het opnieuw geordende integrale advies, met daarin o.a. de bijgewerkte inleiding, een cijfermatig overzicht en een overzicht per sector.