Cultuurplanadvies 2009-2012


Cultuurplanadvies 2009-2012

Werkwijze
Om de aanvragen te beoordelen, stelt de Raad de volgende commissies in:

 • beeldende kunst, bouwkunst en vormgeving
 • dans
 • erfgoed en musea
 • film en nieuwe media
 • intermediairs/ coördinatie/ educatie
 • letteren
 • muziek
 • theater/ muziektheater/ opera

De Raad dient ook zelf een Cultuurplanaanvraag in voor de organisatie van debatten. Een commissie onder verantwoordelijkheid van de dienst Kunst en Cultuur (huidige afdeling Kunst en Cultuur) beoordeelt deze en andere aanvragen voor een debatfunctie. Na het oordeel van de commissies beoordeelt de Raad alle adviezen nog één keer integraal en geeft een advies over het hele Cultuurplan.

Knelpunten
Het budget voor het Cultuurplan 2009-2012 is 2,5 miljoen euro lager dan het budget voor het Cultuurplan 2005-2008. Bovendien blijkt al snel dat het budget ernstig wordt overvraagd. Daar komt nog eens bij dat de Raad de subsidies voor de voormalige gemeentelijke diensten (vier musea, vier podia en het Centrum Beeldende Kunst) en Kosmopolis Rotterdam niet mag aanpassen. Daardoor blijft er van het totale Cultuurplanbudget nog slechts 34,1 miljoen euro over voor alle overige positief beoordeelde aanvragen.

Participatie, cultuur en school en internationalisering
Tijdens het Cultuurplan 2009-2012 zijn er via de programma’s cultuurparticipatie, cultuur en school en internationalisering extra aanvullende middelen beschikbaar voor speciale projecten. De Cultuurplancommissies beoordelen de projectaanvragen voor deze programma’s samen met de reguliere aanvraag van de culturele instelling en.

Uitgangspunten
De Raad hanteert voor het Cultuurplanadvies 2009-2012 de volgende uitgangspunten:

 • Er is ruimte voor nieuwe instellingen en initiatieven;
 • De Raad hanteert geen kaasschaaf, maar de zaaglijn;
 • De Raad adviseert alleen inhoudelijk over de voormalige gemeentelijke diensten;
 • De Raad beoordeelt geen financiële claims voor nieuwe activiteiten van de voormalige gemeentelijke diensten;
 • De Raad adviseert een uitbreiding van het Cultuurplanbudget.

Advies
De Raad adviseert uiteindelijk 86 instellingen op te nemen in het Cultuurplan 2009-2012. Daar zitten dertig nieuwe aanvragers bij, zodat er ruimte blijft voor vernieuwing en verjonging van de sector. De aanvragers met een positief advies – buiten de voormalige takken van dienst – vragen gezamenlijk 39,1 miljoen euro aan. Dat betekent een tekort van 5 miljoen euro. Om de consequenties van een krappe budgettering bij hoge culturele ambities inzichtelijk te maken, introduceert de Raad daarom de zaaglijn.

De zaaglijn
De zaaglijn is een denkbeeldige lijn die het maximaal beschikbare budget markeert ten opzichte van het bedrag dat alle positief beoordeelde instellingen aanvragen. Om toch een ‘sluitend’ Cultuurplan te krijgen, kan de Raad adviseren alle positief beoordeelde instellingen net iets minder toe te kennen dan zij hebben aangevraagd. De Raad hanteert deze ‘kaasschaaf’ echter niet en besluit een aantal culturele instellingen noodgedwongen ‘boven’ de zaaglijn te plaatsen. Dit betekent dat deze instellingen ondanks een positief advies toch geen subsidie zullen ontvangen.

Extra budget
Het Cultuurplanadvies roept felle reacties op, zowel in het culturele veld als bij het college van B en W. Het college en de gemeenteraad geven al snel aan dat zij het advies over de instellingen ‘boven de zaaglijn’ niet willen overnemen. Het college verhoogt daarom het Cultuurplanbudget alsnog naar 91 miljoen euro per jaar. Het college kent uiteindelijk een subsidie toe aan alle instellingen met een positief advies van de Raad.