Sectoranalyse 2011

Eens per vier jaar publiceert de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur een sectoranalyse : een inventarisatie en analyse van de Rotterdamse culturele sector op dat moment. In 2011 publiceert de Raad de sectoranalyse onder de titel Culturele staalkaart Rotterdam 2011. 

Dreigende bezuinigingen
De Raad is in de sectoranalyse van 2011 positief over de kwaliteit en breedte van de Rotterdamse cultuursector. Het aanbod is divers, de sector heeft elan en vertoont dynamiek, durf en maatschappelijke betrokkenheid. Er zijn goede ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie, samenwerking, ondernemerschap en engagement. Maar de Raad constateert ook dat de economische crisis de sector langzaam in zijn greep krijgt. Op sommige culturele instellingen hebben de aangekondigde bezuinigingen nu al een verlammende werking.

Cultuureducatie
De sectoranalyse besteedt in 2011 extra aandacht aan cultuureducatie. De Raad inventariseert cultuureducatie in binnen- en buitenschools verband, vrijetijdskunstbeoefening en talentontwikkeling en pleit voor het creëren van doorlopende leerlijnen. Voor een optimaal bereik en afstemming van vraag en aanbod dienen organisaties in de cultuureducatie meer samen te werken.

DNA van Rotterdam
De sectoranalyse bevat niet alleen een inventarisatie van de culturele sector op dat moment, maar ook een eerste beoordelingskader voor het nieuwe cultuurplan 2013-2016. De Raad benoemt vier criteria voor de beoordeling van het Cultuurplan 2013-2016: artistieke kwaliteit, dna van Rotterdam, ondernemerschap en de politieke prioriteiten cultuureducatie/talentontwikkeling en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Ongevraagd advies, publicatie, eenmaal per vier jaar, behoort tot de cyclus van het Cultuurplan