Sectoranalyse 2007

Eens per vier jaar publiceert de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur een sectoranalyse: een inventarisatie en analyse van de Rotterdamse culturele sector op dat moment. In 2007 publiceert de Raad zijn sectoranalyse onder de titel Culturele staalkaart Rotterdam 2007.

Cultuurparticipatie
De Raad besteedt in de sectoranalyse in 2007 veel aandacht aan cultuurparticipatie; een beleidsprioriteit van zowel het Rijk als de gemeente Rotterdam. De Raad beschrijft de waarde van amateurkunst en cultuureducatie en ook diversiteit, internationale oriëntatie en cultureel ondernemerschap komen ruimschoots aan bod. Ook bespreekt de Raad het advies Innoveren, participeren! (maart 2007) van de landelijke Raad voor Cultuur en past het advies toe op de Rotterdamse cultuursector.

Culturele functies
De Raad inventariseert in deze sectoranalyse voor het eerst niet alleen de culturele instellingen, maar ook de culturele functies in de sector. Per deelsector kijkt de Raad welke instellingen produceren, presenteren, onderzoek doen, opleiden of voorzien in het aanbod voor specifieke publieksgroepen. In de daaropvolgende Uitgangspuntenbrief neemt het college van burgemeester en wethouders het gebruik van ‘functies’ over. Culturele instellingen kunnen in hun Cultuurplanaanvraag voortaan intekenen op deze functies.

Ongevraagd advies, publicatie, eenmaal per vier jaar, behoort tot de cyclus van het Cultuurplan