Sectoranalyse 2015

Laat kunstinstellingen zelf bepalen waarin ze onderscheidend zijn en zich verhouden tot de stad én de (inter)nationale markt. Geef niet alleen vierjarige subsidies, maar ook financiering voor één, twee of meer dan vier jaar. Verleid tot samenwerking maar maak het niet tot een beoordelingscriterium voor subsidies. Het Cultuurplan remt in de huidige vorm vernieuwing en moet op de lange termijn op de schop. Deze en een flink aantal conclusies over disciplines zoals beeldende kunst, muziek en musea staan in de vandaag verschenen Sectoranalyse 2015 van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Melanie Post van Ophem, voorzitter van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC), overhandigde op dinsdag 17 februari 2015 in de Rotterdamse Schouwburg het eerste exemplaar van de Sectoranalyse 2015 aan wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport Adriaan Visser. De Raad inventariseert elke vier jaar hoe het er voor staat met de Rotterdamse kunst- en cultuursector. De Raad voerde voor het rapport maar liefst 21 gesprekken met 340 deelnemers, waaronder kunstenaars, jonge culturele ondernemers en grote Cultuurplaninstellingen. Met de Sectoranalyse wil de Raad actuele informatie over de sector aanleveren, als voedingsbodem voor de Uitgangspuntennota. Daarbij doet de RRKC aanbevelingen zowel aan de sector als de gemeente.

Ruimte voor bewezen kwaliteit én nieuwkomers
Of het nu in de beeldende kunst, letteren, film of muziek is, er gebeurt in Rotterdam van alles. De Rotterdamse cultuursector dankt zijn levendigheid aan een sterke combinatie van bewezen kwaliteit, een gezonde dosis eigenzinnigheid en tal van nieuwe initiatieven. Wat opvalt is dat veel nieuwe en relatief kleine culturele initiatieven zorgen voor vernieuwing en levendigheid. Rotterdam zou deze ‘kleintjes’ moeten koesteren, naast de grote instellingen die voor de continuïteit en topkwaliteit van het culturele aanbod zorgen. Het huidige Cultuurplan biedt echter – zeker met een gelijkblijvend budget –nauwelijks ruimte voor nieuwkomers. Neem daarbij dat veel organisatoren al geholpen zijn met een subsidie van een of twee jaar en een nieuwe financieringssystematiek lijkt onontkoombaar.

Ruimte voor eigen keuzes en criteria
Voor het zover is, adviseert de Raad dat het Cultuurplan 2017-2020 culturele instellingen in ieder geval zoveel mogelijk de ruimte geeft om zelf te vertellen waarin zij zich onderscheiden en hoe ze zich verhouden tot de stad. Niet elke instelling hoeft bijvoorbeeld aan cultuureducatie of talentontwikkeling te doen. De Raad adviseert daarom om in de nieuwe Uitgangspuntennota zo min mogelijk ‘instrumentele’ beoordelingscriteria zoals ‘metropoolvorming’ of ‘cultureel ondernemerschap’ op te nemen. Dit werkt eerder geforceerde subsidieaanvragen en ‘zesjescultuur’, dan innovatie, diversiteit of samenwerking in de hand.

Grotere vraagstukken: van stenen tot cultuureducatie
Ook kaart de Raad enkele vraagstukken aan die in alle steden lijken te spelen, en van grote invloed zijn op de Rotterdamse cultuursector. Zo gaat 15% van het Cultuurplanbudget nog altijd naar ‘stenen’ en wordt cultuureducatie vooral vanuit de gemeentelijke dienst Cultuur en niet vanuit Onderwijs omarmd. Ondanks dat dit geen vraagstukken ‘voor-over-een-nacht-ijs’ zijn, zijn zij van grote invloed op de artistieke en bedrijfsmatige ontwikkeling van de sector. De sector zou dus bijzonder gebaat zijn bij het aanpakken van deze vraagstukken. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur doet in de sectoranalyse enkele aanbevelingen aan de culturele sector en aan de gemeente. Bovendien leest u in het rapport hoe het er in de disciplines Beeldende Kunst en fotografie; Architectuur, design en e-cultuur, Dans en theater, Film, Gemeentelijke collecties, Erfgoed en musea, Letteren en Muziek en Muziektheater aan toe gaat.