Advies

Zuidvruchten kweken – kunst en cultuur en Pact op Zuid


Rotterdam Zuid

In 2008 constateert de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur dat kunst en cultuur een belangrijke rol speelt in het investeringsprogramma voor Rotterdam-Zuid: Pact op Zuid. Toch zijn niet alle betrokkenen, beleidsmakers, beslissers en culturele instellingen zich bewust van het belang van kunst en cultuur. Daarom geeft de Raad een advies over een stevigere inbedding van kunst en cultuur bij de uitvoering van Pact op Zuid.

Analyse
Culturele initiatieven en voorzieningen op de Wilhelminapier, rond de Maashaven, Rijnhaven, het Zuidplein en het Ahoycomplex kunnen hun vruchten afwerpen in de wijken van Rotterdam-Zuid. Welcome into my Backyard! (WIMBY!) is een goed voorbeeld van een project waarbij kunst en cultuur van waarde is voor de buurt. In dit herstructureringsprogramma van Hoogvliet ontwikkelen ‘artists in residence’ culturele initiatieven in de wijk die door een slimme inzet van de media veel aandacht trokken.

Advies
De Raad vindt dat culturele instellingen zich sterker mogen profileren in Rotterdam-Zuid. Goede voorbeelden zijn het blad Roffa 5314 van het Historisch Museum Rotterdam en SkillCity van het Centrum voor Filosofie en Kunst van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het college van burgemeester en wethouders dient de waarde van kunst en cultuur bij gentrification en revitalisering te erkennen en cultuur op te nemen in de integrale aanpak van Rotterdam-Zuid. In de wijken Oud Charlois, Katendrecht en de Afrikaanderbuurt kan met inzet van de Stichting Kunst Accommodatie Rotterdam, de WijkOntwikkelingsMaatschappij en het OBR de komst van kunstenaars worden gestimuleerd.

Effectmeting
Wat is er met de aanbevelingen in dit advies gebeurd vanaf het moment van uitbrengen? Het gaat hierbij niet om de output maar om de outcome: wat heeft het advies in de samenleving teweeg gebracht.

Ongevraagd advies, Stedelijke ontwikkeling en architectuur, vormgeving en gaming, 2008