Advies

Van de straat. Talentontwikkeling in Rotterdam


Het college van burgemeester en wethouders ziet talentontwikkeling in kunst en cultuur als een belangrijk instrument om participatie van Rotterdammers te bevorderen. Het college streeft er dan ook naar in elke wijk mogelijkheden voor talentontwikkeling aan te bieden. De wethouder Participatie, Cultuur en Milieu (huidige wethouder sport en recreatie, kunst en cultuur) vraagt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur een inventarisatie te maken van alle talentontwikkeling activiteiten en voorzieningen in de stad. Ook wil hij een advies over een verbetering van het huidige aanbod.

Analyse
De Raad brengt alle initiatieven voor talentontwikkeling, zowel binnenschools als buitenschools, in de regio Rotterdam in kaart. Uit deze inventarisatie blijkt dat er heel veel instellingen zijn en dat ze goed samenwerken met het onderwijs. De instellingen gaan bovendien met ‘hun tijd mee’ en besteden ook aandacht aan het ‘talent van de straat. Zowel onderwijsinstellingen als buitenschoolse initiatieven bieden opleidingen en cursussen in ‘urban culture’ aan.

Advies
De Raad adviseert een platform voor talentontwikkeling in de kunst- en cultuursector op te richten. Het platform moet de samenwerking tussen de vele organisaties op het gebied van talentontwikkeling stimuleren, zodat het aanbod beter wordt afgestemd op de vraag. Een centrale website moet bovendien het aanbod van alle kunst- en cultuuropleidingen beter zichtbaar maken. Ook raadt de Raad aan de doorlopende leerlijn in het onderwijs te blijven stimuleren.

Effectmeting

Wat is er met de aanbevelingen in dit advies gebeurd vanaf het moment van uitbrengen? Dit leest u in de effectmeting. Het gaat hierbij niet om de output maar om de outcome: wat heeft het advies in de samenleving teweeg gebracht.

Gevraagd advies, Participatie en educatie, 2007