Advies

Van controle naar verantwoording


De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur bracht het advies Op eigen kracht uit over verantwoording in de culturele sector en het belang van kwaliteitszorg. Daarin adviseerde de Raad onder andere de grote culturele instellingen te visiteren. De sector bleek hier toen nog niet aan toe. Vijf jaar later achtte de Raad de tijd wel rijp voor een nieuwe manier van verantwoording en sterkere zelforganisatie. De Raad schrijft daarom in 2010 een aangescherpt advies.

Analyse
De overheid, het publiek, bedrijven en maatschappelijke organisaties verwachten steeds meer ondernemerschap van culturele instellingen. Kwaliteitszorg speelt hierbij een belangrijke rol. De afgelopen jaren heeft de Raad met informatiebijeenkomsten, symposia en begeleidingstrajecten culturele instellingen gestimuleerd zich in te zetten voor kwaliteitszorg. De Raad beschrijft nu concrete stappen voor de invoering van een nieuwe verantwoordingssystematiek en verbeterde kwaliteitszorg.

Advies
De Raad beschouwt visitatie nog steeds als één van de meest geschikte instrumenten voor verantwoording. Visitatie stimuleert instellingen om scherpe keuzes te maken in beleid en bevordert het ondernemerschap in de sector. Bovendien leidt het tot een brede verantwoording aan alle stakeholders: het publiek, de overheid, particuliere gevers, sponsors, fondsen en samenwerkingspartners. De Raad stelt voor in 2011 een visitatiepilot te organiseren met drie tot vier culturele instellingen.

Ongevraagd advies, Cultureel ondernemerschap, 2010