Advies

To be made in Rotterdam – een designplatform in Rotterdam


In het voorjaar van 2007 onderzoeken de vormgevers Willem Kars en Lucas Verweij de mogelijkheden van een designplatform in Rotterdam. Bij zowel Rotterdamse vormgevers, de Taskforce Creative Industries van de Economic Development Board Rotterdam en de Kamer van Koophandel blijkt draagvlak voor het platform. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur onderzoekt of het platform aansluit bij bestaand cultuurbeleid en hoe het initiatief vormgeving in Rotterdam daadwerkelijk een impuls kan geven.

Analyse
De Raad toetst de uitgangspunten en ideeën voor het platform aan recente cultuurbeleidsnota’s. Op basis hiervan beschrijft de Raad hoe het programma van eisen voor een Rotterdams designplatform er concreet uit zou kunnen zien. Ook geeft de Raad aan hoe en onder welke voorwaarden de stad kan bijdragen aan het platform.

Advies
De Raad meent ook dat een designplatform in Rotterdam een welkome nieuwe impuls voor de vormgevingssector is. Het platform kan de vele ontwerpers en activiteiten in de stad met elkaar verknopen. Wel vindt de Raad dat het platform een netwerkorganisatie moet zijn die niet alleen vormgevers, maar ook bedrijven en culturele instellingen faciliteert en verbindt. De Raad adviseert de gemeente actief mee te zoeken naar een geschikte vestigingslocatie en zelf ook te investeren in het platform.

Effectmeting
Wat is er met de aanbevelingen in dit advies gebeurd vanaf het moment van uitbrengen? Dit leest u in de effectmeting. Het gaat hierbij niet om de output maar om de outcome: wat heeft het advies in de samenleving teweeg gebracht.

Ongevraagd advies, Stedelijke ontwikkeling en architectuur, vormgeving en gaming, 2007