Advies

Verdelingsvoorstel Cultuurplan 2017-2020 bekend


Op 7 september presenteerde wethouder Langenberg het verdelingsvoorstel voor het Cultuurplan 2017-2020. De RRKC waardeert de positieve toon van de wethouder en de waardering die daaruit blijkt voor het werk van de RRKC en de commissieleden. In grote lijnen neemt het college het advies van de RRKC over. Lees hier het verdelingsvoorstel, het overzicht per instelling en het bijbehorende persbericht.

Op 21 en 22 september vonden de hoorzittingen plaats waarbij de culturele instellingen konden reageren op het verdelingsvoorstel voor de raadscommissie cultuur. Tijdens de begrotingsbehandeling in november nam de gemeenteraad de definitieve beslissing over de hoogte en verdeling van het Cultuurplanbudget.