Advies

Stille Kracht – de meerwaarde van cultuurscouts


Als de gemeenteraad via de motie Einde verkenningsfase cultuurscouts de meerwaarde van de Rotterdamse cultuurscouts ter discussie stelt, vraagt de wethouder voor sport en recreatie, kunst en cultuur de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om advies. Wat is de meerwaarde van de cultuurscouts die hun inzet zou rechtvaardigen?

Analyse
Al ruim tien jaar zijn de cultuurscouts in de Rotterdamse wijken actief. Ze ondersteunen bewoners bij het realiseren van culturele activiteiten, het aantrekkelijker maken van de buurt of het versterken van de kwaliteit van leven in de wijk. De Raad toetst de meerwaarde van cultuurscouts door middel van interviews met stakeholders en aan de hand van kwantitatieve gegevens uit jaarverslagen. De leden van jongRRKC houden aanvullend interviews met initiatiefnemers van culturele projecten in de wijken.

Advies
De Raad pleit vóór de continuering van de gebiedsgerichte inzet van cultuurscouts, omdat de stakeholders unaniem positief zijn over hun toegevoegde waarde. Vanwege de verbreding van het werkveld en de hogere verwachtingen en eisen die aan cultuurscouts worden gesteld, moet er wel een uniform functieprofiel voor de cultuurscout nieuwe stijl worden ontwikkeld. De stedelijke organisatie waar de cultuurscouts werken, dient zich toe te spitsen op kennisontwikkeling en –uitwisseling.

Gevraagd advies, Participatie & Educatie, 2013