Advies

So you think you can program urban dance!?


In 2008 gebeurt er ontzettend veel in de urban dance in Rotterdam. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur ziet graag dat al deze initiatieven beklijven en organiseert daarom met jongRRKC een bijeenkomst en een debat onder de titel Urban dansprogrammering. Daarna schrijft de Raad een advies over hoe de gemeente en de sector de urban dans een kwalitatieve impuls kunnen geven.

Analyse
Ruim zeventig dansers, docenten, choreografen/makers, podiumdirecteuren, artistiek leiders van opleidingen, dansgezelschappen of andere dansinstellingen, crews en experts uit het formele en informele circuit voor talentontwikkeling wonen de bijeenkomst Urban dansprogrammering bij. Tijdens de bijeenkomst bekijken ‘scene’ en culturele instellingen hoe ze samen kunnen werken aan een betere Rotterdamse urban dansprogrammering. De Raad verzamelt alle inzichten en stelt een aantal aanbevelingen op.

Advies
De Raad spoort de formele en informele urban danswereld aan beter te gaan samenwerken. Zij moeten elkaar versterken en niet langer uit de weg gaan. De gemeente moet ondernemers in deze sector ruim baan geven, maar zou de productiekracht in de sector moeten stimuleren en investeren in artistiek-inhoudelijke ontwikkelingen in alle urban arts, en niet alleen de dans. De Raad raadt daarom aan een disciplinebreed urban platform op te richten.

Ongevraagd advies, Theater, Dans en Muziek, 2008