Advies

RRKC verkenning werk- en presentatie ruimte in Rotterdam


De RRKC deed een verkenning van de beschikbaarheid van werk- en presentatieruimtes in Rotterdam en maakte hier een analyse van.

Urgentie en aanpak

De huidige economische groei is goed voor de stad, maar heeft een keerzijde. Het maatschappelijk (cultureel) vastgoed en de ruimte voor kunstenaars en makers om te werken en te presenteren staan onder druk. Het wordt voor de gemeente lucratief om panden, die werkruimte bieden aan kunstenaars en makers, te verkopen aan commerciële marktpartijen. Doordat de beschikbaarheid van ruimte daalt, stijgen de prijzen. Dit kan leiden tot gentrificatie en verdwijning van waardevolle sociale en culturele initiatieven uit hele gebieden die juist van belang zijn voor de bruisende (en rauwe) stad die Rotterdam wil zijn. Daarbij komt dat door de toenemende populariteit van de stad er steeds meer kunstenaars en makers naar Rotterdam verhuizen. Werkruimten en presentatieruimten staan dus van twee kanten onder druk. Hebben kunstenaars en makers straks nog wel voldoende mogelijkheden om te werken en zich te presenteren?

Deze ontwikkelingen waren voor de RRKC aanleiding om te inventariseren en te analyseren hoe het er in Rotterdam voor staat met de beschikbaarheid van fysieke ruimte om te werken/oefenen en te presenteren.

Conclusies en aanbevelingen

In de analyse formuleert de RRKC concluderend zes aanbevelingen voor de gemeente en drie aanbevelingen voor de cultuursector.

Voor de gemeente
  1. Zorg voor meer betaalbare ruimte.
  2. Faciliteer en investeer in collectieve initiatieven van onderaf.
  3. Zorg dat de waardetoevoeging van kunstenaars en makers voor de stad zichtbaar wordt en behouden blijft.
  4. Neem ruimte voor kunstenaars en makers op in de visie op de ontwikkeling van de stad.
  5. Neem de regie in de ruimte voor talentontwikkeling en zorg voor meer mogelijkheden voor doorstroming.
  6. Besteed bewust aandacht aan spreiding van talent over de stad.
Voor het veld
  1. Bevorder afstemming in de activiteiten gericht op kunst in de publieke buitenruimte.
  2. Zoek als grote en kleine organisaties de onderlinge samenwerking.
  3. Creëer een overkoepelend netwerk voor kunstenaars en makers.