Advies

Rotterdam Europese Jongerenhoofdstad, hoe nu verder?


De deelname van jongRRKC aan de monitorgroep Your World resulteert in het document Rotterdam zet jongeren in hun kracht. Hierin spreken de Rotterdamse Jongerenraad, YoungEDBR, B&W Next en jongRRKC zich uit voor continuering van een aantal projecten van het Jongerenjaar. jongRRKC presenteert in 2010 vervolgens een aantal verbeterpunten voor deze projecten, zodat ze waardevol zijn voor alle Rotterdamse jongeren en voor de stad als geheel.

Analyse
In het advies staat jongRRKC stil bij het belang van kunst en cultuur voor jongeren. jongRRKC beschrijft haar eigen rol, de aandacht voor jongeren bij culturele organisaties en diensten ten tijde van het Jongerenjaar, de jongerenbijdrageregeling, Your World als merknaam, de Dynamic Duo’s en Your Space. Your Space is een plek waar jongeren zelf kunnen programmeren en evenementen kunnen organiseren. Deze aanbevelingen zijn nadrukkelijk geen evaluatie van het Jongerenjaar.

Advies
jongRRKC doet enkele aanbevelingen ten aanzien van de te continueren culturele activiteiten van Your World. jongRRKC hoopt deze activiteiten zo te verbeteren en verduurzamen. jongRRKC beschouwt Your Space als dé plek waar deze culturele activiteiten samenkomen. De locatie leent zich uitstekend voor een functie als lokaal cultuurcentrum in het centrum, mits er enkele verbeteringen worden doorgevoerd.

Effectmeting
Wat is er met de aanbevelingen in dit advies gebeurd vanaf het moment van uitbrengen? Dat leest u in de effectmeting. Het gaat hierbij niet om de output maar om de outcome: wat heeft het advies in de samenleving teweeg gebracht.

Ongevraagd advies, Jong in Rotterdam/jongRRKC, 2010