Advies

Revitaliseringsplan 2005-2008: Wereldmuseum Rotterdam


Wereldmuseum. Foto: Marc Heeman

In september 2005 reserveert het college van burgemeester en wethouders een bedrag van 2,9 miljoen euro voor de uitvoering van het Revitaliseringsplan Wereldmuseum Rotterdam. Het college vraagt aan de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur of het revitaliseringsplan de artistieke en culturele koers van het museum niet in gevaar brengt.

Analyse
Het Wereldmuseum wil met het revitaliseringsplan een aantal knelpunten aanpakken. De museumcollectie sluit niet meer aan bij de actualiteit. De collectie is teveel een weerspiegeling van de koloniale geschiedenis van Europese landen. Het museum heeft bovendien geen duidelijke missie en visie. De activiteiten verschillen te veel in doelstelling, doelgroep en uitstraling. Met de uitvoering van het revitaliseringsplan hoopt het Wereldmuseum jaarlijkse één grote blockbuster tentoonstelling, gratis openstelling van de vaste collectie, openingstijden van 11.00 tot 23.00 uur, verplaatsing van het huidige restaurant en een nieuwe restaurantfunctie te realiseren.

Advies
De Raad beoordeelt het revitaliseringsplan positief. Het is een zinvolle reactie op de knelpunten van het museum. De Raad vindt het goed dat het Wereldmuseum kiest voor een inhoudelijke samenwerking met marktpartijen en positionering in de creatieve economie. Wel vraagt de Raad een duidelijkere uitwerking van het museale concept aan te leveren. Vragen over collectiebeheer, het verwervingsbeleid, de thema’s, de aandachtsgebieden en de organisatie van het museum moeten daarin worden beantwoord.

Gevraagd advies, Musea en erfgoed,2005