Advies

Reactie op Stadsvisie Rotterdam, ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030


Voor de vaststelling van de gemeentelijke nota Stadsvisie Rotterdam, ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030 consulteert de gemeente Rotterdam diverse stakeholders. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur reageert positief op de Stadsvisie Rotterdam, maar stelt welk enkele aanscherpingen voor.

Analyse
De Stadsvisie voorziet in een strategie voor de ontwikkeling van de kennis- en diensteneconomie én voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat dat meer hoogopgeleide en creatieve werkers aan de stad weet te binden. De Raad is blij dat kunst en cultuur daarin een grote rol krijgt toebedeeld. In de visie klinkt de opvatting door dat het culturele klimaat van grote waarde is bij de sociale en economische ontwikkeling van de stad. De Raad stelt vervolgens een aantal aanscherpingen voor en benoemt enkele kansrijke culturele projecten met een ruimtelijke dimensie.

Advies
De Raad is positief over de Stadsvisie, maar vindt het nog wel een primair ruimtelijke visie. De cultuurhistorische dimensie ontbreekt en het verhaal van de stad is nog geen vertrekpunt. De Raad bevestigt het belang dat de Stadsvisie aan de creatieve industrie toekent, maar vindt dat de gemeente niet alleen de AV-sector zou moeten stimuleren. Op basis van het advies Rotterdam maakt werk van creativiteit stelt de Raad voor te investeren in de clusters architectuur, vormgeving en productinnovatie, media en muziek. De Stadsvisie benoemt de clubsector als een sterk merk, maar gaat niet in op de door structurele exploitatieproblemen geplaagde popsector. De gemeente moet daarom helder beleid ontwikkelen voor de toekomstige popinfrastructuur. Tot slot mist de Raad bij de beschrijving van het programma ‘Pact op Zuid’ aandacht voor onder andere lokale cultuurcentra, verbetering van de openbare ruimte met kunst, architectuur en amateurkunstbeoefening.

Ongevraagd advies, Stedelijke ontwikkeling en architectuur, vormgeving en gaming, 2007, 2011