Advies

Puntig 2 – Meer cultuur in de architectuur


Rotterdam "City of Architecture"

Als het college van burgemeester en wethouders het jaar 2007 uitroept tot Architectuurjaar, wil de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur het publieke debat over architectuur op gang brengen. De Raad formuleert daarom negen aanbevelingen voor een krachtig architectuurbeleid.

Deze aanbevelingen hebben betrekking op:

  1. goed opdrachtgeverschap
  2. ambities van bestuurders
  3. het inspelen op maatschappelijke vraagstukken
  4. eigenzinnigheid in de beroepsgroep
  5. lokale geschiedenis als inspiratiebron
  6. de openbare ruimte
  7. de welstandscommissie als countervailing power
  8. het aanstellen van een stadsbouwmeester
  9. een voorkeursbeleid voor jonge ontwerpbureaus

Effectmeting
Wat is er met de aanbevelingen in dit advies gebeurd vanaf het moment van uitbrengen? Dit leest u in de effectmeting. Het gaat hierbij niet om de output maar om de outcome: wat heeft het advies in de samenleving teweeg gebracht.

Ongevraagd advies, Stedelijke ontwikkeling, architectuur, vormgeving en gaming, 2006