Advies

Puntig 1 – 10 aandachtspunten voor de Rotterdamse politiek


Gemeenteraadsverkiezingen

In 2006 vinden in Rotterdam gemeenteraadsverkiezingen plaats. In de aanloop naar de verkiezingen biedt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur de politieke partijen een handreiking bij het schrijven van hun verkiezingsprogramma. Daarbij worden tien aandachtspunten voorgelegd.

  1. Verbeter de infrastructuur voor beginnend cultureel talent en jonge kunstenaars, vooral op het gebied van huisvesting.
  2. Bied kansen voor de ontwikkeling van de creatieve klasse, zowel in werk als wonen.
  3. Bevorder de toestroom van particulier geld naar de cultuursector en creëer hiervoor het juiste klimaat.
  4. Hanteer het begrip ‘investering’ in plaats van ’subsidiëring’. De creatieve sector is de motor van de stedelijke economie.
  5. Behoud en versterk het imago van Rotterdam als evenementenstad en stad van architectuur, jongerencultuur en urban lifestyle.
  6. Behoud het cultureel erfgoed en vergroot het draagvlak onder een divers Rotterdams publiek.
  7. Vergroot het bereik van cultuureducatie in het voortgezet onderwijs.
  8. Zet het Actieprogramma Cultuurbereik krachtig voort.
  9. Neem kunst, cultuur en erfgoed op in grootschalige stedelijke ontwikkeling en herinrichting van gebieden.
  10. De culturele sector is nooit ‘af’. Nieuwe en traditionele culturele instellingen bestaan naast elkaar en lacunes in culturele functies moeten worden gedicht.

Ongevraagd advies, thematische adviezen, 2005