Advies

Practise what you preach! Popmuziek in Rotterdam


In 2010 suggereren diverse media dat er in Rotterdam nauwelijks oefenruimtes voor popmuzikanten beschikbaar zijn. jongRRKC start daarom een onderzoek naar presentatieplekken voor popmuziek in Rotterdam.

Analyse
Met behulp van een survey onderzoekt jongRRKC de ontwikkelmogelijkheden voor beginnende popmuzikanten in Rotterdam. Het onderzoek richt zich onder andere op de beschikbaarheid van en vraag naar oefenruimtes en poppodia. jongRRKC brengt 81 oefenruimtes in de regio Rotterdam in kaart. Aangezien er geen aantoonbare stijging van het aantal groepen waarneembaar is, lijkt het aantal oefenruimtes in Rotterdam dus voldoende. Het ontbreekt echter wel aan kwalitatief goede ruimtes en informatievoorziening voor amateurpopmuzikanten.

Advies
jongRRKC publiceert zijn advies in een periode waarin het debat over popmuziek wordt gedomineerd door de sluiting van poppodium WATT en mogelijke sluiting van muzikantencentrum en oefenruimtecomplex Waterfront. Toch adviseert jongRRKC het college van burgemeester en wethouders niet om extra oefenruimtes te creëren. Wel is het belangrijk om te blijven investeren in aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden voor de creatieve industrie. De vestiging van creatieve bedrijven in en rondom het centrum zorgt ook voor een aantrekkelijke omgeving voor muzikanten en muziekindustrie. Ook pleit jongRRKC voor minder regelgeving met betrekking tot geluidshinder en sluitingstijden, zodat een levendige muziekscene in de cafés in de binnenstad kan ontstaan. Tot slot zou het goed zijn als de gemeente een kleine financiële bijdrage levert voor een centrale informatievoorziening voor muzikanten. jongRRKC stelt daarom een website met beschikbare oefenruimtes voor muzikanten van verschillende niveaus voor.

Effectmeting
Wat is er met de aanbevelingen in dit advies gebeurd vanaf het moment van uitbrengen? Dat leest u in de effectmeting. Het gaat hierbij niet om de output maar om de outcome: wat heeft het advies in de samenleving teweeg gebracht.

Ongevraagd advies, Jong in Rotterdam/jongRRKC, 2010