Advies

Opera in Rotterdam


Festival Operadagen Rotterdam

In 2007 vragen de samenwerkende organisaties achter Opera Rotterdam de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om een advies over de kwaliteit van hun meerjarenplan. De Raad geeft doorgaans geen tussentijds advies aan culturele instellingen over hun meerjarenplan, maar maakt voor Opera Rotterdam een uitzondering. De Raad vindt het namelijk belangrijk dat er meer draagvlak ontstaat voor opera in Rotterdam.

Analyse
Opera Rotterdam is een samenwerkingsverband van presenterende en producerende Rotterdamse opera- en muziektheaterorganisaties: de Doelen, Jeugdtheater Hofplein, Luxor Theater, Onafhankelijk Toneel/Opera OT, Lantaren/Venster, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Rotterdamse Schouwburg en Rotterdam Festivals. Samen organiseren zij de Operadagen. Opera Rotterdam wil groeien en streeft naar een toenemend maatschappelijk rendement voor de stad. Voor deze groei vragen zij extra investeringen van zowel gemeente als rijk. De Raad beoordeelt hun meerjarenplan en is voornemens dit advies als brief aan de wethouder te versturen. De Raad besluit het gehele advies uiteindelijk volledig te publiceren om het politieke draagvlak voor Opera Rotterdam te vergroten en besluitvorming waar mogelijk te versnellen.

Advies
De Raad spreekt waardering uit voor de pilot van de Operadagen en onderstreept de potentie van Opera Rotterdam om spraakmakende opera en internationaal muziektheater in Rotterdam te organiseren. De Raad heeft vertrouwen in de artistieke aanpak van Opera Rotterdam en waardeert zowel de brede samenwerking in de stad als het groeiend aantal internationale relaties. Het meerjarenproject dient wel extra (financiële) middelen te krijgen om onder andere de noodzakelijke lange termijn-investeringen voor de productie van opera en muziektheater mogelijk te maken.

Effectmeting
Wat is er met de aanbevelingen in dit advies gebeurd vanaf het moment van uitbrengen? Het gaat hierbij niet om de output maar om de outcome: wat heeft het advies in de samenleving teweeg gebracht.

Ongevraagd advies, Theater, dans en muziek, 2007