Advies

Op eigen kracht – kwaliteitszorg in de culturele sector


Het college van burgemeester en wethouders wil via kwaliteitszorg de zelfsturing van culturele instellingen bevorderen. In reactie op dit voornemen schreef de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur reeds het advies Op de koffie. De introductie van kwaliteitszorg en zelfsturing bij culturele organisaties vraagt echter ook om een andere houding van de subsidieverstrekker en een andere manier van beoordelen. De Raad geeft in een ongevraagd advies een eerste aanzet tot een nieuwe beoordelingssystematiek.

Analyse
De Raad besluit een studiedag over kwaliteitszorg te organiseren. Deskundigen op het gebied van onderwijs (accreditaties hbo), branchegerichte kwaliteitszorg (benchmarking Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) en INK (INK-kwaliteitszorg bij bibliotheken en archieven) delen hun kennis en/of ervaringen met de Rotterdamse culturele sector. Daarnaast voert de Raad toetsingsgesprekken met vijf woordvoerders van Rotterdamse musea en drie theaterdirecteuren.

Advies
De Raad adviseert grote instellingen, middelgrote instellingen en kleine instellingen voortaan gelaagd te beoordelen. Grote instellingen, waaronder de recent verzelfstandigde musea en podia, zouden elke vier jaar moeten worden gevisiteerd. Hierbij is zelfsturing een belangrijk uitgangspunt. De RRKC meent dat de kwaliteitsbeoordeling van het huidige cultuurplan volstaat voor middelgrote instellingen. Voor de kleine instellingen is een lichtere tweejaarlijkse beoordeling voldoende. Culturele instellingen kunnen de resultaten van de visitatie ook gebruiken in de verantwoording richting de externe stakeholders.

Ongevraagd advies, Cultureel ondernemerschap, 2005