Advies

Op de koffie – quality is everybody’s business


Het college van burgemeester en wethouders vindt het steeds belangrijker dat culturele instellingen aan kwaliteitszorg doen. Het college legt de verantwoordelijkheid voor kwaliteitszorg in de Rotterdamse culturele sector bij de dienst Kunst en Cultuur en de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. De Raad neemt het initiatief om de samenwerking in kwaliteitszorg tussen beide organisaties te beschrijven.

Analyse
De overheid beoordeelt culturele instellingen in Nederland vooral op hun output. De Raad vindt dat culturele instellingen daarom zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen voor het interne functioneren van de organisatie. Niet het controleren van bovenaf, maar het bevorderen van zelfsturing staat voorop. Kwaliteitszorg staat bij veel culturele instellingen echter nog in de kinderschoenen. De sector kan veel leren van de kwaliteitszorg in zorg, onderwijs en welzijn.

Advies
De Raad raadt drie instrumenten voor zelfsturing van organisaties aan: visitaties (een commissie van collega-experts onderzoekt de kwaliteit van de organisatie), Cultural Governance (goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording) en INK (managementmodel voor zelfregulering). De Raad levert zelf een bijdrage aan een effectieve culturele sector door visitaties voor de grotere culturele instellingen te organiseren, de eigen tussentijdse evaluaties te versterken met visitatie-elementen en organisaties te begeleiden bij zelfsturing.

Ongevraagd advies, Cultureel ondernemerschap, 2005