Advies

Naar een stadsmuseum voor Rotterdam


Als het college van burgemeester en wethouders in 2010 de besluitvorming over een stadsmuseum opschort, houdt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur een vurig pleidooi om deze transformatie alsnog snel in te zetten. De Raad doet bovendien aanbevelingen voor een nieuwe collectiebeleid en moderne publieksbenadering.

Analyse
Het Historisch Museum Rotterdam heeft al lange tijd het voornemen om te transformeren tot een stadsmuseum. De Rotterdamse gemeenteraad heeft dit voornemen al via diverse moties ondersteund. Het museum, het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (huidige afdeling Stadsontwikkeling) en de dienst Kunst en Cultuur (huidige afdeling Kunst en Cultuur) krijgen daarom de opdracht onderzoek te doen naar nieuwe locaties voor het museum. In 2010 besluit het college van burgemeesters en wethouders als gevolg van de economische crisis, financieel krappe kaders en de hoge investering van een nieuw museumgebouw het onderzoek te beëindigen en de besluitvorming over een stadsmuseum op te schorten tot 2012.

Advies
De Raad vindt dat de transformatie van het Historisch Museum Rotterdam zo snel mogelijk moet worden ingezet en vraagt het college van B en W zo snel mogelijk een krachtig besluit te nemen. De transformatie van het museum gaat verder dan alleen het vinden van een nieuwe locatie voor het Schielandshuis, De Dubbelde Palmboom en het OorlogsVerzetsMuseum. De Raad adviseert ook de collectie een andere invulling te geven, een ander verzamel- en ontzamelbeleid te voeren, beter samen te werken met andere erfgoedinstellingen, een nieuwe relatie met het publiek in de wijken op te bouwen en een vergaande vorm van virtuele ontsluiting van de collectie te realiseren.

Effectmeting
Wat is er met de aanbevelingen in dit advies gebeurd vanaf het moment van uitbrengen? Dat leest u in de effectmeting. Het gaat hierbij niet om de output maar om de outcome: wat heeft het advies in de samenleving teweeg gebracht.

Ongevraagd advies, Musea en erfgoed, 2010