Advies

Mobiel cultureel erfgoed; tussen monument en museum


Mobiel erfgoed

In 2005 vraagt de wethouder Participatie en Cultuur de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om advies over nieuw te vormen beleid voor mobiel cultureel erfgoed.

Analyse
Mobiel erfgoed is de verzamelnaam voor oude schepen, trams, treinen en ander rollend materieel. Sinds de motie Hulman uit 2000 heeft zowel onroerend als roerend mobiel cultureel erfgoed in Rotterdam een monumentale status. Beleid ten aanzien van mobiel erfgoed richt zich daarom vooral op monumentenzorg. Op landelijk niveau heeft het Instituut Collectie Nederland inmiddels criteria opgesteld voor de beoordeling van mobiel erfgoed, het zogenaamde ‘Waardestellend kader’.

Advies
De Raad vraagt het college van burgemeester en wethouders een museale visie voor mobiel erfgoed te ontwikkelen. Bij de uitwerking van dit beleid zou de gemeente voor het water- en havengerelateerde erfgoed moeten samenwerken met het Maritiem Museum Rotterdam en Het Havenmuseum. Voor de publieke transportmiddelen en ander rollend materieel zou zij moeten samenwerken met het Historisch Museum Rotterdam en de Stichting RoMeO. Ook adviseert de Raad om slechts een beperkte kerncollectie mobiel cultureel erfgoed aan te houden. Met de nieuwe landelijke beleidskaders is het goed mogelijk om verantwoorde keuzes te maken over het behouden of afstoten van erfgoed. De Raad adviseert het roerend en onroerend erfgoed altijd in een inspirerende omgeving te presenteren. Zo kan de belevingswaarde van bepaald mobiel erfgoed bijvoorbeeld worden vergroot door het in de stad te plaatsen.

Gevraagd advies, Musea en erfgoed, 2005