Advies

Kunstprijzen in Rotterdam


De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur constateert dat Rotterdam een groot aantal kunstprijzen heeft. Niet alle prijzen zijn echter even zichtbaar voor het grote publiek en de verschillende organiserende comités werken niet altijd goed samen. Daarom geeft de Raad een ongevraagd advies over gemeentelijk beleid voor kunstprijzen.

Analyse
De Raad inventariseert alle kunst- en cultuurprijzen in de regio Rotterdam. Niet alleen de gemeente rijkt prijzen uit, ook particuliere instellingen, onderwijsinstellingen en fondsen hebben hun eigen prijzen. Deze prijzen worden nog voornamelijk uitgereikt in de sectoren muziek, literatuur, beeldende kunst en architectuur. Opvallend is dat er, ondanks de populariteit van popmuziek onder de jonge Rotterdamse bevolking, geen speciale Rotterdamse prijs voor popmuziek is.

Advies
De Raad ziet de grote hoeveelheid cultuurprijzen niet als een probleem. Het effect van de prijzen zou echter groter zijn, als ze beter aansluiten bij bestaand cultuurbeleid. De Raad adviseert het college daarom prijzen in te stellen die aansluiten bij cultuurbeleid of particuliere partijen te stimuleren dit te doen. Als het college van burgemeester en wethouders in de toekomst beleid wil ontwikkelen voor popmuziek, dan is het aan te bevelen ook een aanmoedigingsprijs voor popmusici, dj’s of popprogrammeurs op te nemen.

 

Ongevraagd advies, thematische adviezen, 2006