Advies

Jongeren wijken uit ?!


Als jongRRKC constateert dat Rotterdamse jongeren betere kansen zouden moeten krijgen om hun culturele talenten te ontwikkelen, schrijft jongRKKC een advies waarin de verschillende mogelijkheden voor talentontwikkeling in kaart worden gebracht. Ook adviseert jongRRKC hoe bepaalde instrumenten in Rotterdam zouden kunnen worden ingezet.

Analyse
jongRRKC heeft het functioneren van de lokale cultuurcentra (lcc’s) onderzocht, de verschillende activiteiten in het jongerenwerk en het cultuuraanbod in het onderwijs in kaart gebracht en sleutelfiguren in de wijken geïnterviewd.

Advies
jongRRKC adviseert om de samenwerking tussen de verschillende cultuuraanbieders in de wijk te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door de jongerenpanels van de stad te betrekken bij het overleg tussen de portefeuillehouder kunst en cultuur, culturele instellingen en de bedrijfsleider van een lokaal cultuurcentrum. De verschillende aanbieders moeten bovendien hun jongerenmarketing verbeteren. Jongerenwerkers hebben nu veel contact met de jongeren in de wijk, maar hebben nog te weinig kennis van het culturele aanbod in de stad. jongRRKC adviseert daarom dat de opleidingen voor jongerenwerkers een stevige module kunst en cultuur krijgen, zodat zij jongeren ook kunnen helpen bij het ontwikkelen van hun culturele talenten. Het cultureel aanbod op de brede scholen in de wijken is goed, maar dermate cruciaal, dat het blijvende aandacht verdient. Verder is het verstandig om kunst en cultuur te presenteren op de plekken waar jongeren toch al komen, zoals het gebied rondom het Zuidplein.

Ongevraagd advies, Jong in Rotterdam, jongRRKC, 2011