Advies

Artist-in-residence beleid in Rotterdam


In Rotterdam wonen en werken veel buitenlandse kunstenaars en Rotterdamse kunstenaars werken frequent in het buitenland. Het werk van de buitenlandse kunstenaars die in Rotterdam verblijven, is echter nauwelijks zichtbaar in de stad. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur hoe de stad moet omgaan met artist-in-residence en hoe het werk van buitenlandse kunstenaars beter zichtbaar kan worden in de stad.

Analyse
Rotterdam kan zich met het verblijf van buitenlandse kunstenaars internationaal profileren. De kunstenaars stimuleren bovendien het kunstklimaat in de stad en dragen met hun deelname aan het kunstvakonderwijs bij aan de kwaliteit van het Rotterdamse onderwijs. Verschillende instellingen en kunstenaars nemen op dit moment het initiatief tot samenwerking met buitenlandse kunstenaars of culturele instellingen. In de beeldende kunst zijn het vooral kunstenaarsinitiatieven die het initiatief nemen en vervolgens biedt Centrum Beeldende Kunst ondersteuning. In de overige kunstdisciplines zijn ongeveer twintig instellingen actief met artists-in-residence. Ze bekostigen deze artist-in-residencies grotendeels uit hun reguliere begroting.

Advies
De Raad stelt voor een artist-in-residence beleid te voeren en hier ook jaarlijks een budget voor te reserveren. Het aanvullende budget stelt organisaties in staat een groter aantal artist-in-residencies mogelijk te maken en de kunstenaars beter te faciliteren. De Raad benadrukt dat deze financiële middelen voor artist-in-residencies in alle kunstdisciplines beschikbaar moeten zijn. Zeker nu veel kunstenaars steeds vaker interdisciplinair werken. De Raad pleit ook voor een stipendiumregeling die het mogelijk maakt jaarlijks enkele kunstenaars van naam naar Rotterdam te halen, dan wel Rotterdamse kunstenaars in het buitenland te laten werken.

Gevraagd advies, thematische adviezen, 2009