Advies

Fort aan den Hoek van Holland


Fort Hoek van Holland

Als de wethouder Participatie en Cultuur het Rotterdamse Rijksmonument Fort aan den Hoek van Holland in zeer slechte staat aantreft, vraagt hij de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting en het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam en de dienst Kunst en Cultuur om een plan, waarin de museale activiteiten en de monumentale waarde van het Fort gewaarborgd worden. Hij vraagt de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om de museale waarde en potentie van het Fort aan den Hoek van Holland te analyseren.

Analyse
De Raad constateert al snel dat met een revitalisering van het fort een grote investering gemoeid is en brengt daarom eerst de exploitatiemogelijkheden in kaart. Naast de museale waarde analyseert de Raad ook de toeristische, recreatieve, cultuurhistorische, educatieve en sociaal-maatschappelijke potentie van het fort. De geschiedenis van het verdedigingsmonument is nauw verweven met de geschiedenis van Hoek van Holland. Toch benut het fort die waarde nog onvoldoende. Niet de bewoners uit Hoek van Holland en Rotterdam, maar de huidige vrijwilligers bepalen nu het draagvlak van het museum.

Advies 
De Raad vindt dat het fort beter moet worden ingebed in de Hoekse gemeenschap en stelt voor meer sociale en culturele activiteiten door en voor die gemeenschap te organiseren. Door een karakteristieke rol in de lokale gemeenschap te vervullen, moet het fort een groter draagvlak onder bewoners zien te creëren. Zo kan het Fort in de toekomst ook voldoende nieuwe vrijwilligers blijven werven.

Gevraagd advies, Musea en erfgoed, 2006