Advies

Evaluatie Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving in Rotterdam


Op verzoek van de wethouder van Participatie, Cultuur en Milieu (huidige wethouder sport en recreatie, kunst en cultuur) evalueert de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur de Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving. De Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving is een regeling van het Rijk met aanvullende gelden voor beeldende kunst en vormgeving in Rotterdam.

Analyse
De Raad onderzoekt de sterke en zwakke punten in de uitvoering van de Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving in de periode 2005-2009.

Advies
Uit de evaluatie blijkt dat de Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving vier jaar lang goed heeft gefunctioneerd en dat de zes gehonoreerde instellingen de jaarlijkse 2,1 miljoen euro volgens afspraak en zinvol besteden. De Raad concludeert dus dat continuering van de regeling gerechtvaardigd is, maar adviseert het aantal te bereiken doelstellingen dat aan de regeling is verbonden, te verminderen. Tevens doet de Raad voor de komende jaren voorstellen voor de besteding van de Geldstroom Beeldende Kunst.

Effectmeting
Wat is er met de aanbevelingen in dit advies gebeurd vanaf het moment van uitbrengen? Dat leest u in de effectmeting. Het gaat hierbij niet om de output maar om de outcome: wat heeft het advies in de samenleving teweeg gebracht.

Gevraagd advies, Beeldende kunst en Fotografie, 2009