Advies

Erfgoedbeleid en het verhaal van de stad


In 2006 concludeert de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur dat het Rotterdamse erfgoed de geschiedenis van de stad beter kan en moet vertellen. Verschillende instellingen beheren museale collecties, monumenten, archieven, boekencollecties, varend en rollend erfgoed en archeologisch materiaal en verzamelen kennis. Die kennis is slechts voor een deel van alle Rotterdammers toegankelijk. In een ongevraagd advies onderzoekt de Raad hoe die kennis toegankelijk kan worden gemaakt voor Rotterdammers die niet zelf actief op zoek gaan naar de geschiedenis van hun stad.

Analyse
De Raad onderzoekt eerst de relatie tussen erfgoed en identiteit en inventariseert de erfgoedorganisaties en de partijen die zich met de communicatie van erfgoed bezig houden. Vervolgens doet de Raad een aantal aanbevelingen ten aanzien van erfgoedbeleid en samenwerking in de erfgoedsector, zodat het verhaal van de stad beter wordt verteld.

Advies 
De Raad constateert dat de identiteit van Rotterdammers sterk leunt op de geschiedenis van de stad. Alle Rotterdammers zouden daarom toegang moeten hebben tot het Rotterdamse erfgoed. De instellingen die het erfgoed van de stad beheren, presenteren het erfgoed echter nog te weinig in samenhang. Zij vertellen niet het verhaal van de stad. Bovendien schieten zij tekort in de communicatie met een breed publiek. De Raad raadt alle erfgoedinstellingen aan het verhaal van de stad samen beter te vertellen en de communicatie beter op elkaar afstemmen.

Ongevraagd advies, Musea en erfgoed, 2006