Advies

Driemaal is scheepsrecht – professionalisering van lokale cultuurcentra


Lokaal Cultuurcentrum 't Klooster, Rotterdam

Het college van burgemeester en wethouders start op initiatief van de dienst Sport en Recreatie, SKVR en de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur een nieuwe cultuurvoorziening: het lokale cultuurcentrum (lcc). De cultuurcentra zijn laagdrempelig, presenteren een breed cultuuraanbod en programmeren vanuit de behoeften van wijkbewoners. In 2006 evalueert de Raad het functioneren van de lokale cultuurcentra.

Analyse
De Raad doet uitvoerig bronnenonderzoek en houdt interviews met tien sleutelfiguren in de wijken en bij betrokken organisaties. Vervolgens evalueert de Raad het functioneren van de centra en doet verbetervoorstellen voor het beleid voor de lokale cultuurcentra.

Advies
De Raad adviseert onder andere om de programmering van de lokale cultuurcentra te verbeteren. Dat kan vooral door de positie van de programmeurs te versterken. Zij vervullen een spilfunctie, omdat zij niet alleen programmeren, maar ook de communicatie op zich nemen. Bij de toewijzing van lokale cultuurcentra moeten voortaan niet alleen de bestaande wijkgebouwen, maar ook andere accommodaties in aanmerking kunnen komen. De portefeuillehouders cultuur van de deelgemeenten en de wethouder Participatie en Cultuur (huidige wethouder sport en recreatie, kunst en cultuur) zouden de regie over de lokale cultuurcentra op zich moeten nemen.

Ongevraagd advies, Participatie en educatie, 2006