Advies

De transnationale stad


Foto: Jan van der Ploeg

In 2006 vraagt de wethouder Participatie, Cultuur en Milieu de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om advies over aanvullend internationaal kunst- en cultuurbeleid. De wethouder verwacht een analyse van het bestaande internationale cultuurklimaat in Rotterdam en de relatie met andere beleidsterreinen. Bovendien vraagt hij specifiek om steden en regio’s in kaart te brengen die voor de Rotterdamse culturele sector van belang zijn.

Analyse
De Raad constateert dat Rotterdam geen internationale, maar een transnationale stad is. Als gevolg van vergaande globalisering zijn er wereldwijde contacten tussen grote en meer gespecialiseerde kunstenaars, culturele instellingen en ondernemers ontstaan. Ook concludeert de Raad dat kunst en cultuur effectieve middelen zijn in de internationale positionering van Rotterdam. De gemeente zet culturele instellingen en producties inmiddels frequent in voor citymarketing.

Advies
De Raad adviseert het begrip van de ‘transnationale stad’ als uitgangspunt te nemen voor het internationale cultuurbeleid. Ter versterking van het huidige beleid stelt de Raad voor een helpdesk voor internationale zaken op te richten. Hier kunnen kunstenaars en instellingen terecht voor informatie over Europese wet- en regelgeving, subsidiemogelijkheden, contactpersonen, organisaties en netwerken in het buitenland en internationale activiteiten in andere sectoren. Ook zou de gemeente moeten proberen internationale kunstenaars met betaalbare woon- en werkruimtes te verleiden om tijdelijk of permanent naar Rotterdam te komen. De verhalen van deze nieuwe Rotterdammers kunnen weer worden ingezet voor de internationale branding van de stad.

Gevraagd advies, Thematische adviezen, 2006