Advies

De stad in beeld – Beeld van de stad


In 2011 vraagt het college van burgemeester en wethouders aan de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om het meest recente beleid voor kunst in de openbare ruimte te evalueren.

Analyse

Sinds de uitvoering van het nieuwe beleid zijn er in verschillende wijken van de stad nieuwe beelden geplaatst, waarvan een deel met behulp van bewonersparticipatie. Over nieuw te plaatsen kunstwerken is goed met het publiek gecommuniceerd. De artistieke kwaliteit van de geplaatste beelden stemt bovendien tot tevredenheid. De investeringen van de gemeente lokten in sommige gevallen zelfs bijdragen van derden uit. De Raad constateert wel een probleem met het onderhoud van beelden. Stadsbeheer Rotterdam (de voormalige dienst Gemeentewerken) voert dit onderhoud uit en heeft een te klein budget om alle beelden adequaat te onderhouden.

Advies
De Raad is positief over de uitvoering van het beleid voor kunst in de openbare ruimte.
Om de realisatie van nieuwe beelden en het onderhoud ook in de toekomst mogelijk te maken, adviseert de Raad om ook ‘tijdelijke’ kunstwerken te plaatsen en bestaande kunstwerken te ontzamelen. De percentageregeling zou bovendien opnieuw ingesteld kunnen worden. De kosten voor nieuwe kunstwerken zijn dan onderdeel van de bouwkosten voor nieuwbouw.

Gevraagd advies, Beeldende kunst en Fotografie, 2011