Advies

Dance- en clubsector Rotterdam


De gemeente heeft de ambitie om de bewoners van de stad een levendig en pluriform uitgaansklimaat te bieden, in het bijzonder doelgroepen die Rotterdam graag wil aantrekken en behouden: jongeren en hoogopgeleiden. Om die reden vraagt de wethouder Cultuur, Participatie en Milieu de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur om advies over de dance- en clubsector in Rotterdam.

Analyse
De dance – en clubsector blijkt veelvormig en veelzijdig. Het is een grote bedrijfstak in Rotterdam, met naar schatting een omzet van ruim 30 miljoen euro per jaar. De toeloop en bestedingen lopen echter terug mede als gevolg van de nationaal verslechterde economische situatie. Het aanbod is als mainstream te kenschetsen, er is op het moment van onderzoek niet één bepaalde club, stroming of evenement trendsettend of bijzonder opvallend door zijn programmering.

Advies
Het onderzoek leidt tot een aantal conclusies en aanbevelingen:

  • De dance- en clubsector is vitaal. De RRKC ziet geen aanleiding voor nieuwe gemeentelijke beleidsmaatregelen. Wel adviseert de Raad de gemeente om zich coöperatief op te stellen jegens initiatieven en om actief mee denken met organisatoren op het gebied van (tijdelijke) huisvesting en vergunningen.
  • De dance- en clubsector in Rotterdam heeft de potentie om knelpunten het hoofd te bieden, mits de sector meer initieert en zich creatiever opstelt en vasthoudend werkt aan kwaliteitsimpulsen.
  • De RRKC roept de dance- en clubsector op vernieuwend en onderscheidend aanbod tot speerpunt te maken en de instroom van jong deejay- en organisatietalent te bevorderen door een podium te bieden en/of te coachen.

Effectmeting
Wat is er met de aanbevelingen in dit advies gebeurd vanaf het moment van uitbrengen? Dat leest u in de effectmeting. Het gaat hierbij niet om de output maar om de outcome: wat heeft het advies in de samenleving teweeg gebracht.

Gevraagd advies, jongerencultuur, 2010