Advies

Boijmans Binnenstebuiten, Museum Boijmans Van Beuningen op weg naar de toekomst


De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur bracht op 1 november 2018 een advies uit over de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen, getiteld ‘Boijmans Binnenstebuiten, Museum Boijmans Van Beuningen op weg naar de toekomst’. Het college van B&W stuurde de RRKC hierover op 24 april een adviesaanvraag.

Aanleiding voor de adviesaanvraag is dat de gemeente in het najaar een besluit wil nemen over de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen. Het museumgebouw is aan het eind van zijn (technische) levensduur; het uitvoeren van asbestsanering en achterstallig onderhoud zijn onvermijdelijk. Vanaf 2019 is het gebouw niet meer beschikbaar voor de presentatie van de collectie.

De gemeente Rotterdam en Museum Boijmans Van Beuningen staan voor de keuze: doen wat móét, of kiezen voor wat kán. Wat moet, is het asbestvrij maken van het gebouw zodat het weer voldoet aan wet- en regelgeving en invoering van hedendaagse duurzaamheidsmaatregelen. Wat kan, is kiezen voor het toekomstscenario waarin het museumgebouw wordt vernieuwd en klaar is voor de toekomst.
De RRKC adviseert het college om in te zetten op wat kán: werken aan een toekomstbestendig museum dat voldoet aan de museale eisen van nu en straks en dat past bij een wereldstad als Rotterdam.

Adviescommissie

Voor de uitwerking van het advies heeft de RRKC een adviescommissie samengesteld. De adviescommissie bestudeerde door de gemeente beschikbaar gestelde documenten, bronnen van Museum Boijmans Van Beuningen, alsmede verschillende onderzoeksrapporten en publicaties.
Verder bezocht de adviescommissie het museumgebouw voor een schouw en voerde gesprekken met medewerkers van de afdeling Cultuur en Vastgoed van de gemeente Rotterdam en de directie van Museum Boijmans Van Beuningen.
De RRKC onderzocht trends en ontwikkelingen in de museumsector en stelde ten behoeve van benchmarking vijf cases op van vergelijkbare musea in renovatie en drie cases van museumparken.

Het advies: samenvatting en aanbevelingen

In de samenvatting van het advies leest u de aanbevelingen van de RRKC. De daarop volgende vier hoofdstukken leggen het fundament en geven het advies verdieping en onderbouwing. Belangrijke aanbevelingen in het advies zijn:

1. Ga voor het toekomstscenario

Vergelijkbare kunstmusea hebben een renovatie benut als kans om het gebouw aan te passen aan museale eisen van deze tijd. Dit leidde tot meer bereik en bezoekers. Een vernieuwd toekomstbestendig museum past bij een wereldstad als Rotterdam die zich alsmaar uitbreidt en steeds meer bezoekers trekt uit binnen- en buitenland. Het past ook bij de rol die het museum al sinds 1937 vervult als icoon in de stad.

2. Kies voor een transitieperiode

De RRKC is positief over de plannen voor de renovatie, maar mist hierin nog de wensen van het publiek, de verbinding met het Museumpark en een toekomstgerichte visie op het bereiken van een breder publiek. De RRKC pleit voor een transitieperiode om deze aspecten te versterken.

3. Vraag om een transitieplan

Om de collectie tijdens de renovatie te blijven tonen, kiest Museum Boijmans Van Beuningen vier wegen: bij andere musea in de stad, in de klas, in Rotterdam-Zuid en in het buitenland. De RRKC adviseert het college om hiervoor in 2018/2019 een gedegen transitieplan te vragen aan Museum Boijmans Van Beuningen, een plan met concrete doelstellingen voor de presentatie van de collectie in de komende jaren, de activiteiten die daarvoor nodig zijn en de financiële dekking.

4. Maak van het Museumpark een toegankelijke culturele hotspot

Investeer in het Museumpark. Zorg dat het in de toekomst een belangrijke culturele hotspot wordt waar ook niet-museumbezoekers graag verblijven.