Advies

Advies Collectiegebouw


Collectiegebouw Rotterdam, impressie.

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft op verzoek van het college van burgemeester en wethouders een advies uitgebracht over de plannen voor het nieuwe collectiegebouw van Museum Boijmans van Beuningen. De RRKC adviseert vooralsnog negatief over de beslissing tot bouw van het collectiegebouw als structurele oplossing voor een nieuwe depotvoorziening. Het inhoudelijk concept en de financiële exploitatie zijn onvoldoende uitgewerkt.

Het college heeft de RRKC op 5 januari 2015 om advies gevraagd over de plannen voor het collectiegebouw van Museum Boijmans van Beuningen. Dit mede naar aanleiding van een brief van de gemeenteraad waarin tien politieke partijen aangeven dat de culturele component in de stadsbrede discussie over het collectiegebouw ontbreekt en dient te worden onderzocht.

De RRKC heeft vervolgens in een relatief korte periode van 2,5 maand onafhankelijke expertise bijeen weten te roepen en relevante kennis en informatie verzameld. De RRKC heeft zich daarbij laten bijstaan door een ervaren en onafhankelijke commissie bestaande uit Johan Idema, Elsje Janssen,  Thérèse van Schie en Peter Sigmond. Deze commissieleden kennen zowel Rotterdam als de museale wereld goed en hebben geen direct belang bij Museum Boijmans van Beuningen en/of de komst van het Collectiegebouw.

De RRKC heeft het advies vervolgens aangeboden aan het college; en op 7 april heeft de gemeente het advies voorgelegd aan de leden van de commissie ZOCS ten behoeve van een technische sessie over het collectiegebouw op 8 april.
Op 20 mei 2015 bracht de RRKC een aanvullend advies uit.