Advies

Advies Atlas van Stolk


Met zo’n 250.000 prenten, tekeningen, foto’s en affiches is het één van de belangrijkste nationale beeldcollecties. De verzameling is vernoemd naar Abraham van Stolk (1814-1896), zoon uit een bekende Rotterdamse familie van houthandelaren. In 1853 begon hij met het verzamelen van prenten die hoogtepunten uit de vaderlandse geschiedenis verbeelden. Zo’n verzameling werd in de negentiende eeuw ‘atlas’ genoemd.

De collectie is nu nog gehuisvest in het Schielandshuis. De collectie Atlas Van Stolk is al lange tijd onderdeel van de beheerovereenkomst tussen Museum Rotterdam en de gemeente. Sinds 2012 streeft Museum Rotterdam naar verzelfstandiging van de Atlas Van Stolk. Een belangrijke reden is dat de profielen van beide steeds meer uiteen liepen. Het museum legt de focus op de stad Rotterdam terwijl de Atlas Van Stolk steeds meer erkenning krijgt als nationale collectie van de vaderlandse geschiedenis.

Advies RRKC

In opdracht van de gemeente Rotterdam onderzocht de RRKC de betekenis van de collectie, de mogelijkheden om de collectie te huisvesten en te tonen, en de inzet en gebruik van de collectie op langere termijn. Belangrijkste aanleiding voor de adviesaanvraag zijn de plannen van Museum Rotterdam en de Stichting Atlas Van Stolk voor nieuwe huisvesting van de collectie en de wens om de collectie op termijn een meer zelfstandige basis te geven.

Volgens de RRKC is de collectie Atlas Van Stolk uniek en vertegenwoordigt hij als ensemble een grote culturele en historische waarde. De collectie verdient in Rotterdam een goede plek waar hij wordt gewaarborgd voor de lange termijn. De collectie kan zo meer toegankelijk worden gemaakt voor het grote publiek en vitaal blijven voor reflectie en inspiratie.

  • De RRKC vindt het Nederlands Fotomuseum de meest ideale locatie om de Atlas Van Stolk onder te brengen. Het museum biedt de Atlas Van Stolk een goede thuishaven voor het beheer en zo mogelijk een vaste presentatie van de collectie.
  • Een tweede optie is samenwerking met de Bibliotheek Rotterdam. In dat geval moeten er wel goede garanties komen dat de Atlas Van Stolk er voor een lange periode adequaat wordt gehuisvest en toegankelijk wordt voor een geïnteresseerd publiek.
  • De derde optie is dat de Atlas Van Stolk onder de vleugels van Museum Rotterdam blijft. Deze variant heeft niet de voorkeur van de Raad, omdat gezien de ambitie de Atlas Van Stolk los te maken van het museum het draagvlak hiervoor ontbreekt.